Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Chiêm Hóa

Công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải theo quy định; việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp là những chỉ tiêu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới được Chiêm Hóa đẩy mạnh thực hiện.

Đoàn thanh niên huyện Chiêm Hóa triển khai vệ sinh Đài tưởng niệm huyện

Để thực hiện thành công tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới, là tiêu chí khó thực hiện và cần có sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể và nhân dân, huyện Chiêm Hóa đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ, tập trung tuyên truyền và thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ trọng tâm: (1) đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến toàn thể các tầng lớp nhân dân về công tác môi trường và an toàn thực phẩm. Đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện bảo vệ môi trường rộng khắp trên địa bàn huyện, lấy Đoàn thanh niên làm hạt nhân để triển khai thực hiện. (2) phân công các đơn vị chức năng hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; trong đó cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng Tài nguyên và môi trường, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, các tổ chức chính trị, đoàn thể và các ngành có liên quan. (3) đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải; việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cải thiện chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. (4) xây dựng kế hoạch hằng năm và giai đoạn, trong đó ưu tiên bố trí kinh phí ngân sách địa phương, kinh phí từ các nguồn xã hội hóa cho thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã. (5) kịp thời khen thưởng, tuyên dương những tập thể, cá nhân làm tốt. Phê bình, xử lý ngay những nơi làm chưa tốt, gây ảnh hưởng, hủy hoại môi trường; nhân rộng mô hình sáng tạo, hữu ích, góp phần bảo vệ môi trường.

Đoàn thanh niên khối hành chính huyện Chiêm Hóa tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường.

Từ sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân, công tác bảo vệ môi trường nông thôn ở Chiêm Hóa đã có bước đột phá lớn về ý thức đến hành động. Đến nay hầu hết các hộ dân đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện không còn nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm nhà sàn và có khu chăn nuôi, vệ sinh riêng biệt. Số hộ có nhà tắm đạt chuẩn là 80,59%; số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinhđạt 79,90%; số hộ có chuồng trại chăn nuôi đạt chuẩn là 78,76%; số hộ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh chiếm 95,26%; số hộ đảm bảo 3 sạch đạt 75,29%. Nhiều xã đã hình thành thành mô hình tự phân loại rác và xử lý rác tại chỗ như ở các xã Phúc Thịnh, Hòa Phú, Yên Nguyên, Nhiều xã đã vận động được người dân tham gia cải tạo cảnh quan môi trường sống, nhân rộng các mô hình trồng cây xanh, hoa trước cửa nhà và hai bên đường giao thông.


Nhân dân xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa tham gia phát dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 của huyện Chiêm Hóa, đồng chí Nguyễn Đại Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ghi nhận và đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Chiêm Hóa trong thời gian qua, đặc biệt huyện Chiêm Hóa nổi trội hơn so với các huyện khác trên địa bàn tỉnh trong triển khai thực hiện tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh./.

Phạm Đình Tuyên/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục