Yên Sơn nỗ lực giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, cùng với quyết tâm nỗ lực của các ngành, các cấp và sự đồng tình hưởng ứng của quần chúng nhân dân, công tác giảm nghèo của huyện Yên Sơn đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện sau khi thoát nghèo đã có cuộc sống ổn định, từng bước cải thiện kinh tế gia đình, tăng thu nhập, từ đó đã góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hội thi tuyên truyền viên giỏi về công tác giảm nghèo năm 2023

VẬN DỤNG PHÙ HỢP CÁC GIẢI PHÁP

Năm 2022, huyện Yên Sơn giảm được 2.050 hộ nghèo, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 25,3% xuống còn 20,1%, đạt 150% kế hoạch. Để chương trình giảm nghèo triển khai hiệu quả, Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo huyện căn cứ mục tiêu giảm nghèo của địa phương và hướng dẫn của các ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững qua từng giai đoạn. Trong đó, chú trọng hỗ trợ giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, thực hiện kịp thời, đúng chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Để đạt được kết quả này, huyện Yên Sơn xác định mục tiêu giảm nghèo chính là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị. Cùng với đó, huyện đã tập trung huy động nhiều nguồn lực và giải pháp cho chương trình giảm nghèo như: huy động vốn, phương tiện sản xuất giúp hộ nghèo, phân công cho từng cán bộ, đảng viên, hội viên nhận giúp đỡ hộ nghèo kết hợp với những kinh nghiệm giảm nghèo của các năm có hiệu quả thiết thực. Các chương trình, chính sách giảm nghèo đã được huyện triển khai kịp thời, đúng đối tượng, góp phần tăng thêm nguồn lực cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Theo kết quả rà soát năm 2023, Yên Sơn đặt ra chỉ tiêu giảm 1.495 hộ nghèo. Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, UBND huyện Yên Sơn đã đề ra những giải pháp hiệu quả, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, chống tái nghèo.

Hằng năm các xã trên địa bàn huyện tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, phân tích nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh khó khăn của các nhóm đối tượng, từ đó đề ra những giải pháp hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền sâu rộng những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, với hình thức và nội dung phong phú, linh hoạt nhằm nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại và phát huy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân; đồng thời Yên Sơn cũng đẩy mạnh việc cung cấp tín dụng ưu đãi với việc hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật công nghệ vào sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, huyện chú trọng triển khai các chính sách đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho lao động nông thôn, trong đó chú trọng đến đối tượng là lao động nghèo.    

Xác định trong công tác giảm nghèo, điều quan trọng nhất là khơi dậy được ý chí vươn lên thoát nghèo của các hộ dân. Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn đã nỗ lực triển khai thực hiện công tác giảm nghèo với nhiều nội dung và hình thức khác nhau. Trong đó tập trung các nguồn vốn ưu đãi cho hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, khuyến khích người dân đầu tư phát triển các mô hình trồng cây ăn quả, trồng rừng, chăn nuôi đại gia súc… Ngoài ra, xã phối hợp cùng với các doanh nghiệp tổ chức các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động... Đa số lao động trong xã đều có việc làm ổn định tại các công ty, khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, đó cũng là một nguồn thu nhập đáng kể trong công tác giảm nghèo ở địa phương. Hiện nay, xã Tứ Quận còn 21% hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, Bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe cũng được các địa phương tích cực triển khai. Trong năm, toàn huyện có gần 300 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà, hàng nghìn người nghèo được đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

XOÁ NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT

Thực hiện tiêu chí Nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Sơn đã phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, vận động xã hội hóa các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa và làm mới nhà ở. Đẩy mạnh các hoạt động “3 cùng” với nhân dân, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư tham gia hỗ trợ nguyên vật liệu, ủng hộ ngày công lao động để giúp đỡ hộ nghèo dỡ nhà, đào móng nhà xây dựng nhà ở, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội. Bên cạnh đó, giúp hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 40 triệu đồng/nhà từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Nhờ đó, Sau 2 năm triển khai thực hiện đề án, đến nay huyện Yên Sơn đã hỗ trợ cho 577/764 hộ nghèo có nhà ở tạm, dột nát; đặc biệt là hộ có thành viên là người có công với cách mạng; hộ nghèo tại các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới; hộ di dân tái định cư; hộ nghèo là dân tộc Mông xã Hùng Lợi, Trung Minh, sửa chữa và làm mới nhà ở. Tổng kinh phí hỗ trợ trên 70 tỷ đồng.

Tính riêng từ đầu năm đến nay, tổng số nhà đã làm là 219 nhà/223 nhà. Trong đó, làm mới 192/200 nhà, đạt 96% chỉ tiêu, sửa chữa 27/23 nhà đạt 117%.  Bao gồm 76 hộ nghèo tại xã về đích nông thôn mới; 181 hộ là dân tộc thiểu số; 04 hộ người Mông từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình; 28 hộ di dân tái định cư. Huyện cũng đã thẩm định danh sách các hộ nghèo làm nhà ở mới tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi. Đợt 1 năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thực hiện giải ngân 4 tỷ đồng cho các hộ vay vốn làm nhà. 

Xã Chiêu Yên xã đăng ký về đích năm 2023 có kế hoạch xóa 64 nhà tạm, dột nát. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, xã đã huy động các nguồn lực hỗ trợ từ Mặt trận Tổ quốc  các cấp, các cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí giúp các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn xây mới và sửa chữa nhà ở. Đặc biệt, xã kêu gọi được sự chung tay đóng góp ngày công lao động, tận dụng nhân lực tại chỗ như: đoàn viên thanh niên giúp hộ gia đình tháo dỡ, đào móng nhà; hội viên nông dân xây sửa nhà; hội viên phụ nữ quét dọn, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa,... Qua đó tạo không khí sổi nổi và trở thành phong trào lan tỏa trong toàn xã. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 61/64 ngôi nhà mới đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tiếp thêm niềm tin và động lực để các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

ĐÀO TẠO NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, là giải pháp căn bản để tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là “chìa khóa” để các địa phương thực hiện mục tiêu nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho đồng bào. Thời gian qua, huyện Yên Sơn đã đạt được nhiều kết quả trong công tác đào tạo nghề theo các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần nâng cao đời sống, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Sơn cho biết: Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm đã tổ chức 17 lớp học nghề, đã đào tạo được 595 học viên tham gia. Các lớp được triển khai ngay tại thôn, trong đó tập trung vào các thôn có đồng bào dân tộc thiểu số với các nghề như: Điện, sửa chữa máy nông nghiệp, trồng trọt, kỹ thuật chăm sóc cây chè, chăn nuôi, …

Theo báo cáo của Phòng Lao động - TB và XH huyện Yên Sơn, từ năm 2015 đến nay, huyện đã tổ chức tư vấn, đào tạo nghề cho hơn 3.635 lao động về các lĩnh vực: Y tế, may dân dụng, sửa chữa xe máy, máy nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, kỹ thuật trồng rừng, kỹ thuật nề xây dựng, nghề thủ công. Các đối tượng học nghề chiếm trên 70% là người DTTS, hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu việc làm. Nhiều lớp đào tạo nghề đạt hiệu quả tích cực, như: tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn huyện tăng từ 32,5% (năm 2010) lên 66,7% (năm 2022).

Đặc biệt, công tác đào tạo nghề đã có những chuyển biến tích cực theo hướng đào tạo gắn với thị trường lao động. Lao động nông thôn tham gia học nghề được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản theo từng ngành nghề đào tạo, được trực tiếp tham gia vào quá trình thực hành, thực tế vận dụng vào phát triển sản xuất tại gia đình, được tư vấn nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm. 

Phúc Ninh là xã được huyện lựa chọn về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, công tác tuyên truyền về giảm nghèo được Đảng ủy, UBND, chính quyền và các đoàn thể xã thường xuyên triển khai thực hiện nhằm giúp hộ nghèo có ý thức vươn lên thoát nghèo, đặc biệt với bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Xã thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình hỗ trợ hộ nghèo.

Từ đầu năm đến nay, toàn xã có 33 người xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan; trên 500 công nhân lao động làm việc tại các công ty doanh nghiệp trong tỉnh. Đầu năm 2023, xã có 203 hộ nghèo, chiếm 13,89% qua rà soát đến tháng 10, giảm được 102 hộ, chiếm 6,21%. Đến nay, tổng thu nhập bình quân đầu người ước thực hiện đạt trên 52 triệu đồng/người/năm.

Các chính sách hỗ trợ đã thực sự phát huy hiệu quả giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Yên Sơn từng bước thay đổi, người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản. Đời sống của Nhân dân được nâng lên, nhiều hộ thoát nghèo và trở thành hộ khá, giàu. Những kết quả trên cho thấy chương trình giảm nghèo bền vững đã thực sự đi vào cuộc sống và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân và của chính người nghèo, người lao động trên địa bàn huyện Yên Sơn.

Với những giải pháp đồng bộ được triển khai, hy vọng công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Yên Sơn trong thời gian tới tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, đạt được hiệu quả cao hơn. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM năm 2023./.

Trần Hồng Khuyên/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục