Xã nông thôn mới đang dần thành hiện thực trên quê hương Trường Sinh

Bằng những cách làm linh hoạt, mục tiêu quyết tâm hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2020 của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương đang dần thành hiện thực. Đến nay, xã Trường Sinh đã hoàn thành 18/19 tiêu chí nông thôn mới, tăng 3 tiêu chí so với năm 2019 và đang dồn sức thực hiện một tiêu chí còn lại (tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa) để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2019: Huyện Sơn Dương đã có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt trên 10 tiêu chí; trong đó, xã Trường Sinh đã đạt 15/19 tiêu chí. 


Nhân dân xã Trường Sinh chăm sóc tuyến đường hoa

Là một trong 02 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của huyện Sơn Dương, ngay từ khi được đưa vào kế hoạch, xã Trường Sinh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để huy động mọi nguồn lực hỗ trợ đầu tư, tăng cường sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã, tranh thủ sự tham giachủ động, tích cực của người dân để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đảng ủy, chính quyền xã Trường Sinh đã phân công nhiệm vụ phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới, trách nhiệm  quản lý theo địa bàn thôn đối với từng tập thể, cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mục tiêu, kế hoạch gắn với 02 nhiệm vụ trọng tâm: Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng 15 tiêu chí đã đạt chuẩn đến hết năm 2019; trên cơ sở khối lượng công việc, nhiệm vụ đã được xác định, quyết tâm thực hiện hoàn thành 04 tiêu chí chưa đạt trong năm 2020 để đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Với mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, để thực hiện các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội, xã đã lồng ghép hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thông qua các chương trình, dự án đề xây dựng hoàn thành: Nhà hiệu bộ và công trình phụ trợ Trường Tiểu học và THCS Trường Sinh 1; xây dựng nhà 2 tầng 10 phòng học, sửa chữa nâng cấp mái Trường Tiểu học và THCS Trường Sinh 2; đầu tư hơn 3 tỷ đồng nâng cấp cải tạo chợ Phan Lương; thực hiện xóa nhà tạm đối với 4 hộ gia đình.

Trong thực hiện kế hoạch xây dựng các công trình theo chính sách “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, ngay sau khi hết cách ly toàn xã hội do dịch bệnh COVID 19, xã đã thực hiện giao kế hoạch làm đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương theo đăng ký của các thôn, đồng thời phân công cán bộ địa chính trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện. Kết quả, đã hoàn thành 770m đường trục thôn và 2.010m đường giao thông nội đồng; tiếp nhận cấu kiện kênh mương đúc sẵn để lắp đặt hoàn thành 800m kênh mương theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong kế hoạch những tháng cuối năm, xã cần tiếp tục hoàn thiện nhà văn hóa xã, 01 nhà văn hóa tại thôn Phú Thọ 2 và thực hiện hỗ trợ trang thiết bị 11 nhà văn hóa thôn phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ cộng đồng.

 Về thực hiện nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất, xã cũng đã đạt những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức thực hiện. Nhiều những giải pháp hết sức cụ thể được cấp ủy, chính quyền xã  tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt: Tăng cường chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển ngành nghề, làng nghề; quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; xây dựng các mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả để nhân diện rộng….Hiện nay, trên địa bàn xã có 01 HTX hoạt động theo luật hợp tác xã 2012, đã xây dựng được mô hình canh tác lạc trái mùa với diện tích khoảng 3,2 ha/năm, thực hiện liên kết với các đơn vị trong và ngoài địa phương để tiêu thụ nông sản sạch cho nông dân với giá thu mua ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 37,87 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo là 4.59%,  tỷ lệ người lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên trên 85%.

Bên cạnh đó, về môi trường xã đã hoàn thành việc xây dựng quy chế và thực hiện quản lý nghĩa trang theo quy hoạch được duyệt; đảm bảo tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91%, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 72,6%; trên 71% hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh; chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 90,9%; 100%  số hộ thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; các cơ sở sản xuất kinh doanh đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Việc bảo vệ cảnh quan môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm được thực hiện thường xuyên hàng tháng thông qua việc tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn hưởng ứng ngày tổng vệ sinh toàn xã.


Cánh đồng lạc trái mùa xã Trường Sinh

Về Trường Sinh hôm nay, chúng ta sẽ thấy được sự đổi thay rõ nét của một vùng quê nông thôn. Những con đường liên thôn, liên xã được trải thảm bê tông rộng rãi, sạch đẹp, nhiều nhà xây kiên cố, khang trang được xây dựng hoàn thiện tại nhiều khu, cụm dân cư trên địa bàn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại hoạt động hiệu quả; diện mạo làng quê có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, tình hình an ninh trật tự được ổn định và giữ vững... Đó là quá trình phấn đấu, phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ và Nhân dân trong toàn xã.

 Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần đồng thuận, quyết tâm cao của người dân, đến nay xã Trường Sinh đã hoàn thành 18/19 tiêu chí và đang tiếp tục “dồn sức” tập trung thực hiện hoàn thành 01 tiêu chí còn lại (cơ sở vật chất văn hóa) để hiện thực hóa mục tiêu đưa xã Trường Sinh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Lê Thiệu Tân/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục