Xã An Khang phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao

Là một trong những xã đăng ký phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022, thời gian qua, xã An Khang đã đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao của thành phố Tuyên Quang.

Xã An Khang nằm ở phía Đông Nam của thành phố Tuyên Quang, năm 2014, xã An Khang đã sớm về đích NTM với 19/19 tiêu chí với nhiều lợi thế về giao thông, 100% các thôn có nhà văn hóa, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Sau khi đạt chuẩn xã NTM Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Khang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời triển khai nhiều hoạt động xây dựng NTM nâng cao.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 và phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao, xã đã tiến hành rà soát từng tiêu chí, lập kế hoạch thực hiện theo từng nhóm tiêu chí như: phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phát triển kinh tế để tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Đảng ủy, chính quyền xã An Khang luôn thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Việc xây dựng, thực hiện quy hoạch, huy động nhân dân đóng góp, các khoản chi xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi đều thông qua các cuộc họp của xã, thôn, nhân dân được trực tiếp nghe, đóng góp ý kiến, thống nhất phương án thực hiện. Tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch từ xã đến thôn, xóm trong xây dựng nông thôn mới đã tạo đồng thuận cao, khơi dậy ý thức, trách nhiệm, sức mạnh của người dân.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công xã NTM nâng cao, cùng với chính sách kích cầu của thành phố, xã đã ban hành chính sách hỗ trợ cho các thôn nhằm tạo động lực và khuyến khích người dân cùng chung sức tham gia; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, huy động các nguồn lực để xây dựng NTM, thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của các HTX, doanh nghiệp đóng trên địa bàn...

Toàn dân chung tay làm đường bê tông liên thôn

Đầu năm 2023, hệ thống giao thông nông thôn của xã An Khang được nâng cấp đồng bộ đảm bảo kết nối hài hòa từ đường trục xã, đường liên thôn, xóm, đến đường trục chính nội đồng, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông thuận lợi, nhất là xe chở hàng hóa; hệ thống nhà văn hóa xóm, hạ tầng thương mại đều đạt chuẩn. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 48,67 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77,2%, hộ nghèo và cận nghèo giảm xuống còn 2,06%, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, cán bộ và nhân dân đồng thuận cao, tích cực cùng vào cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay đã đạt 15/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, để hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí trong thời gian tới, địa phương tiếp tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp theo hàng hóa, hình thành liên kết sản xuất trong nông nghiệp; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với cán bộ các xóm vận động người dân tích cực tham gia công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính; xây dựng mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Hệ thống thu gom thoát nước thải khu dân cư

Xây dựng nông thôn mới được xác định là một quá trình “Có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”. Đích đến cuối cùng của xây dựng NTM là nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần của nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm “thước đo” kết quả xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân là giải pháp quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền xã An Khang xác định trên hành trình tiếp tục xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

Trần Thị Việt Hà/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục