Vinh Quang phấn đấu về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2016 xã Vinh Quang đã xây dựng thành công xã NTM, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, UBND xã, sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, đặc biệt là sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân địa phương, năm 2021 xã Vinh Quang tiếp tục được công nhận xã NTM nâng cao.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và không có điểm dừng, xã Vinh Quang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM kiểu mẫu theo kế hoạch, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả, bền vững, tập trung thực hiện kế hoạch mỗi xã một sản phẩm đặc trưng nâng cao giá trị sản phẩm OCOP; khuyến khích, tạo điều kiện cho các Hợp tác xã và các hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, thu hút lao động tại địa phương vào làm việc; tập trung thực hiện thu ngân sách trên địa bàn xã, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã, sự điều hành tập trung, linh hoạt của Ủy ban nhân dân xã, sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, các thành phần kinh tế, các thôn đã tạo nên sức mạnh to lớn và đạt những kết quả quan trọng trong việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội: Về trồng trọt đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, giá trị thu nhập bình quân trên diện tích đất màu canh tác đạt trên 95 triệu đồng/ha; về thủy lợi quản lý tốt 14 công trình thuỷ lợi với 21,8 km kênh chính và kênh nội đồng; ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đối với các vườn cây ăn quả tập trung (bưởi, cam, nhãn, ổi...) và một số cây trồng cạn đem lại hiệu quả kinh tế cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,7 triệu đồng/người/năm 2022, cao hơn 6,75 triệu đồng so với năm 2021; thực hiện kế hoạch bê tông hóa đường giao thông nông thôn số km đường trục thôn được bê tông hóa 790m/1.430m; đường nội đồng 150m/500m; duy trì, giữ vững kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3; về môi trường, tỷ lệ chất thải rắn thông thường được xử lý 100%;  tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 95%, trong đó được sử dụng nước sạch trên 65% (đạt 100% kế hoạch); duy trì đạt chuẩn y tế quốc gia, giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi 76/493 trẻ, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%; giải quyết việc làm cho 197/178 lao động (đạt 110,7 % KH); hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân 08/08 công dân nhập ngũ, tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 được 52/52 công dân, củng cố lực lượng dân quân đủ số lượng và chất lượng, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Được sự quan tâm của nhà nước trong xây dựng NTM, xã đã được hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình cơ giới hóa công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng mô hình thoát nước thải thôn Liên Nghĩa với tổng kinh phí 840 triệu đồng.

Toàn dân chung tay làm đường bê tông nông thôn

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2023, UBND xã đã tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã, các bí thư chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn xã, quán triệt nội dung tự rà soát, đánh giá toàn bộ các tiêu chí “xã nông thôn mới kiểu mẫu”, đánh giá mức độ đạt được tiêu chí, đề xuất huy động nguồn lực nhân dân đóng góp xây dựng chỉnh trang đường làng ngõ xóm, các công trình phụ trợ nhà văn hóa, sân thể thao thôn, cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn… Tập trung nguồn lực để nâng cao và hoàn thiện một số tiêu chí, đảm bảo tính bền vững lâu dài. Phấn đấu 100% điểm đầu tuyến đường vào các thôn (đến nhà văn hóa thôn) có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, cây xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng một số điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định; có ít nhất một thôn đảm bảo đạt chuẩn “Tiêu chí thôn thông minh”; trung tâm học tập cộng đồng xã Vinh Quang hằng năm đánh giá, xếp loại tốt 2 năm tiên tục; có hệ thống điện thắp sáng công cộng tại các khu dân cư và trục đường xã có khu dân cư.

Trên lộ trình trở thành xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện, những lợi ích kinh tế - xã hội của Chương trình mang lại đã và sẽ làm cho người dân Vinh Quang nhận thức rõ hơn vai trò trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc tiếp tục nâng cao các tiêu chí của xã NTM kiểu mẫu. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hòa quyện ý Đảng, lòng dân, tin tưởng rằng Vinh Quang sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu, về đích đúng thời gian, kế hoạch đề ra./.

Trần Thị Việt Hà/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục