Tuyên Quang: Phát huy thế mạnh của địa phương để xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) có ý nghĩa to lớn đối với việc nâng cao chất lượng đời sống người dân, phát triển kinh tế, xã hội địa phương cũng như diện mạo nông thôn, các thôn, xóm, xã, phường thị trấn, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã,đang và sẽ tập trung mọi nguồn lực, phát huy tối đa thế mạnh của địa phương để phấn đấu đạt NTM.

Ông Lê Hải Nam – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cho biết, hết năm 2022 toàn tỉnh có 62/122 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (chiếm 50,82%); 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tiêu chí bình quân trên đạt 15,16 tiêu chí/xã. Thành phố Tuyên Quang đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.Năm 2023, phấn đấu thực hiện kế hoạch mục tiêu xây dựng 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng tiêu chí bình quân trên xã toàn tỉnh đạt 15,7 tiêu chí/xã.

Ghi nhận thực tế cho thấy, các địa phương đã và đang nỗ lực phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới, chú trọng xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2023: Dự kiến xây dựng, nâng cấp 694,4 km đường giao thông (gồm: 76,1 km đường huyện; 127,7km đường trục xã, liên xã; 363,7 km đường trục thôn, liên thôn; 24,1 km đường ngõ xóm; 102,78 km đường giao thông nội đồng); 68 công trình cầu, kè chống sạt lở; 05 công trình đường vận xuất; giải phóng mặt bằng bến xe khách trung tâm huyện Hàm Yên và xây dựng bến thuỷ huyện Lâm Bình. Xây dựng 39 cầu trên đường giao thông nông thôn.

Khởi công xây dựng nhà ở mới cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh nguồn internet)

Đồng thời, các địa phương trong tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; Triển khai chương trình OCOP; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 02/6/2021 về việc thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (viết tắt là Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025. Tính đến nay, tỉnh Tuyên Quang có 191 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, cụ thể: Nhóm thực phẩm 171 sản phẩm; nhóm đồ uống 13 sản phẩm; nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược liệu 03 sản phẩm; nhóm hàng thủ công mỹ nghệ 01 sản phẩm; nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch 03 sản phẩm, trên địa bàn 94 xã, phường, thị trấn của 134 chủ thể (gồm: 104 hợp tác xã, 11 doanh nghiệp, 04 tổ hợp tác và 15 hộ kinh doanh), trong đó có: 149 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 41 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 01 sản phẩm trình Hội đồng OCOP quốc gia đánh giá, phân hạng 5 sao (chè Shan Tuyết Hồng Thái, loại 1 tôm 1 lá). Về số lượng sản phẩm, 10 tỉnh Tuyên Quang đứng thứ 4 trong 14 tỉnh miền núi phía Bắc (sau Bắc Giang 205 sản phẩm, Hà Giang 201 sản phẩm và tương đương Yên Bái).

Qua việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có tác động tích cực và góp phần tạo ra môi trường sống ở nông thôn an toàn, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, giàu bản sắc văn hóa truyền thống gắn với việc thực hiện các mô hình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Đến nay, có 63,9% dân số nông thôn trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; 16,5% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; trên 65% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn; 80% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý; triển khai mô hình xử lý chất thải sinh hoạt quy mô cấp huyện với công nghệ phù hợp; trên 35% số hộ nông thôn có nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp, hiệu quả; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; trên 90% số xã có tổ cộng đồng tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm

Để đạt được mục tiêu này, cả hệ thống chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, cùng nhau hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phát huy những kết quả đã đạt trong xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, các địa phương sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, chú trọng đến bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc; nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam; thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.

Lê Thành Trung/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục