Hàm Yên phát triển hạ tầng nông thôn

TQĐT - Phát triển hạ tầng nông thôn là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, huyện Hàm Yên đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển lĩnh vực này, giúp người dân phát triển kinh tế.

Kích cầu xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Mặc dù còn có nhiều khó khăn, nhưng tỉnh ta đã có nhiều biện pháp, chính sách hỗ trợ các địa phương xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ...

Nông thôn mới Tân Trào

TQĐT - Xã Tân Trào (Sơn Dương) không chỉ nổi tiếng bởi có Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào nhiều điểm di tích lịch sử, mà hôm nay còn nổi tiếng ...