Sơn Dương dồn lực xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Theo UBND huyện Sơn Dương, toàn huyện hiện có 1 xã đạt 19 tiêu chí, 17 xã đạt từ 10 - 15 tiêu chí, 14 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Hiện toàn huyện đang dồn lực cho các xã còn lại, phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Khuôn Hà nỗ lực xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Đến nay xã Khuôn Hà (Lâm Bình) đã hoàn thành 10/19 tiêu chí Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã phấn đấu đến hết năm ...

Bừng sáng bức tranh nông thôn

TQĐT - Sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, sự nỗ lực vượt lên khó khăn của các địa phương và hơn cả là sự chung tay vào cuộc của người dân - những chủ ...

Vươn mình trên đất khó

TQĐT - Trước những năm 2000, Linh Phú là một trong những xã vùng sâu nghèo nhất huyện Chiêm Hóa. Cán bộ muốn đến các thôn, bản thì phải lội suối, leo ...

Sức sống mới ở vùng ATK

TQĐT - Về các xã vùng ATK Yên Sơn, Sơn Dương vào những ngày tháng Tám lịch sử này, chúng tôi như hòa vào không khí thi đua lao động, sản xuất sôi nổi ...

Chung tay xây dựng xứ Mường

TQĐT - Lướt qua Google Maps, xã Côn Lôn (Nà Hang) hiện ra với cái tên Trung Mường. Cái tên vừa lạ, vừa quen được đặt từ thời Pháp thuộc và vẫn còn sử ...

Các xã đua về đích nông thôn mới

TQĐT - Năm 2016, có 6 xã gồm: Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang); Ninh Lai (Sơn Dương); Nhữ Hán (Yên Sơn); Đức Ninh (Hàm Yên); Côn Lôn (Nà Hang); Vinh ...

Hàm Yên phát triển hạ tầng nông thôn

TQĐT - Phát triển hạ tầng nông thôn là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, huyện Hàm Yên đã huy động mọi nguồn ...