Chiêm Hóa quyết liệt chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Sau thành công trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở 2 xã điểm là Kim Bình và Yên Nguyên về đích theo đúng kế hoạch, Đảng bộ huyện Chiêm Hóa đang tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, lãnh đạo toàn dân vào cuộc quyết liệt, có định hướng cho từng giai đoạn cụ thể.

Kích cầu xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Mặc dù còn có nhiều khó khăn, nhưng tỉnh ta đã có nhiều biện pháp, chính sách hỗ trợ các địa phương xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ...

Nông thôn mới Tân Trào

TQĐT - Xã Tân Trào (Sơn Dương) không chỉ nổi tiếng bởi có Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào nhiều điểm di tích lịch sử, mà hôm nay còn nổi tiếng ...