Thái Long hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Ngày 22-2, Ban Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Tuyên Quang đã kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Thái Long.

Niềm vui xuân mới ở Ninh Lai

Là một trong 6 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2016, niềm vui đón xuân Đinh Dậu của bà con trên quê hương Ninh Lai như được ...