Đổi thay ở Côn Lôn

Xã Côn Lôn, huyện Na Hang (Tuyên Quang) đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và về đích nông thôn mới năm 2016. Là xã vùng cao đầy khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền và người dân nơi đây cùng những cách làm sáng tạo, nhiều cá nhân dám nghĩ, dám làm với những mô hình kinh tế gia trại đã góp phần nâng cao thu nhập và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.

Để không “lỡ hẹn”

- Huyện Sơn Dương phấn đấu đến cuối năm nay có thêm 6 xã về đích nông thôn mới (NTM). Để không "lỡ hẹn" về đích NTM, các địa phương đang dốc sức, ...

Lan toả phong trào hiến đất ở xứ Tuyên

Trong những năm qua phong trào hiến đất làm đường góp phần xây dựng nông thôn mới ở Tuyên Quang ngày càng phát triển và lan rộng đến nhiều địa ...