Thổ Bình quyết tâm về đích nông thôn mới

Bằng những cách làm linh hoạt, phát huy vai trò chủ thể của người dân và sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Xã Thổ Bình huyện Lâm Bình đang tập trung huy động mọi nguồn lực, dồn sức thực hiện các tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2021.

Đến hết năm 2020 xã Thổ Bình đạt 14/19 tiêu chí,  xác định việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là điều kiện tiên quyết cho sự thành công phát triển kinh tế-xã hội, cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể xã Thổ Bình đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để người dân thấy rõ được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới từ đó người dân đồng thuận cao. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm 2020, xã Thổ Bình đã lồng ghép thực hiện có hiệu quả các Chương trình, dự án để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Cụ thể, đã bê tông hóa được 2.450 mét đường nội đồng, hoàn thiện 2 cầu tràn liên hợp tại các thôn Bản Pước, Nà Cọn; nâng cấp tuyến đường liên thôn Bản Piát, Lũng Piát.

đường bê tông liên thôn Bản Piát, Lũng Piát.

Với việc phát huy hiệu quả các nguồn lực đến nay, các tuyến đường trục xã, thôn đã được bê tông hóa và thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo đi lại thuận lợi. Tỉ lệ gia đình sử dụng điện thường xuyên, an toàn của xã đạt 96,1%; chợ nông thôn được đầu tư tu sửa đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của người dân. Ngoài việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng các tiêu chí mềm như thu nhập hộ nghèo cũng được thực hiện, năm 2020 từ các chương trình dự án có 14 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tec đựng nước sinh hoạt, hỗ trợ 48 hộ gia đình mua giống lợn đen sinh sản, 63 hộ mua máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng... Những năm gần đây xã hình thành một số mô hình phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao như: trồng chè, lạc, chăn nuôi trâu nhốt vỗ béo, dê núi… Qua đó, góp phần tạo việc làm ổn định và nâng cao mức thu nhập cho người dân ngay tại địa phương. Đến hết năm 2020, xã có 180 hộ nghèo thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 38% xuống còn 27,09%.


Toàn cảnh xã Thổ Bình

 Là xã đăng ký về đích nông thôn mới vào cuối năm 2021 của huyện Lâm Bình, ngay từ đầu năm, xã Thổ Bình đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp, đồng thời huy động mọi nguồn lực phấn đấu về đích nông thôn mới theo kế hoạch. Đối với 5 tiêu chí chưa đạt là: Cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở dân cư; thu nhập; hộ nghèo; môi trường và an toàn thực phẩm, đây đều là các tiêu chí cần đến nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước. Theo đó, xã đã chuẩn bị các phương án để thực hiện các tiêu chí trong năm 2021.
Với những giải pháp cụ thể đã được đề ra và quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch, tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Thổ Bình sẽ thực hiện thành công 19/19 tiêu chí xây dựng nông mới. Qua đó, góp phần nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Lâm Bình lên 4 xã.  

Bài, ảnh: Thúy Phượng-Xuân Cường/lambinh.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục