Thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, nông thôn mới nâng cao đối với các xã mục tiêu năm 2023

Sáng 02/7, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao huyện Chiêm Hóa tổ chức họp xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023. Đồng chí Lê Thiện Quang, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, thành viên Hội đồng thẩm định, lãnh đạo các địa phương liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Thiện Quang chủ trì hội nghị.

Theo đó, có 3 xã được xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới các cấp độ mụ tiêu năm 2023 gồm xã Ngọc Hội, được xét đạt chuẩn nông thôn mới; xã Yên Nguyên được xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Vinh Quang được xét đạt chuẩn kiểu mẫu về giáo dục và đào tạo. Qua kết quả thẩm tra hồ sơ của 3 xã, đến tháng 6/2024, xã Ngọc Hội đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới; xã Yên Nguyên đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới; xã Vinh Quang đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục.

Các đại biểu phát biểu, thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Thiện Quang yêu cầu: Đối với 3 xã đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM, nông thôn mới nâng cao bổ sung hoàn thiện hồ sơ minh chứng đối với các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới đã đạt và bổ sung hồ sơ đề nghị thẩm tra quy trình; chỉnh sửa tờ trình và bổ sung hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xét công nhận, hồ sơ minh chứng 19 tiêu chí nông thôn mới theo quy trình tại quyết định 18/2022/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ. Các cơ quan, đơn vị phụ trách  tiếp tục kiểm tra, kiểm soát hồ sơ minh chứng thuộc lĩnh vực ngành phụ trách trước khi UBND xã hoàn thiện Hồ sơ nộp về UBND huyện trước 10/7./.

Hoài Thu/chiemhoa.gov.vn

Tin cùng chuyên mục