Tân Long đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 24/9/2022, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tổ chức Lễ công bố xã Tân Long đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đến dự, buổi lễ có: Bà Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Ông Nguyễn Văn Việt, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Ông Phạm Ninh Thái, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện; Ông Nguyễn Hữu Phương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, huyện; đại diện lãnh đạo các ngành; đại diện Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể huyện; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cán bộ và Nhân dân xã Tân Long.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh  trao Bằng công nhận xã Hoàng Khai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Trình bày báo cáo tại buổi lễ, Ông Chu Văn Sáng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã cho biết, khi bắt tay thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Tân Long đối mặt với không ít khó khăn: Hệ thống hạ tầng - xã hội xuống cấp, kinh tế chậm phát triển, sản xuất tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ, sản xuất nông lâm nghiệp manh mún phụ thuộc vào thiên nhiên; thu nhập bình quân đầu người thấp (năm 2011, bình quân đạt 10,5 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo cao (năm 2011, chiếm 29,03%). Bước vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2011 xã Tân Long đánh giá đạt 2/19 tiêu chí.

Đến nay Tân Long là xã thứ 12 của huyện Yên Sơn đạt chuẩn quốc gia về NTM, xã đã được công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM; trong đó, nhiều tiêu chí quan trọng có liên quan đến đời sống của người dân như: thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40,79 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm còn 63 hộ chiếm 3,92%; 100% hộ dân đều được sử dụng nước hợp vệ sinh; người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên chiếm 95,37%; người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; 100% số hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia thường xuyên và an toàn. Các tiêu chí thuộc nhóm cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, điện nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ… được đầu tư đạt chuẩn và khang trang, phục vụ tốt cho việc đi lại, phát triển sản xuất, học tập và sinh hoạt của người dân. Tổng kinh phí huy động để hoàn thành NTM được trên 113 tỷ đồng từ các nguồn vốn để thực hiện Chương trình, trong đó nhân dân đóng góp hơn 30 tỷ đồng, chiếm 26,67%. Đến hết năm 2021 xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chương trình văn nghệ chào mừng xã Tân Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Thị Minh Xuân đánh giá cao kết quả chính quyền và Nhân dân xã Tân Long đã đạt được trong quá trình xây dựng NTM. Đồng thời cho rằng, với lợi thế là địa lý, khí hậu thuận lợi, Tân Long sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế của xã, trọng tâm là: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế sản phẩm và phát triển bền vững; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đối với cây trồng, vật nuôi có lợi thế, phát triển kinh tế du lịch... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển nông lâm nghiệp, như: Nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương.

“Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của tỉnh, huyện; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Tân Long đã triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM một cách chủ động, sáng tạo, với nhiều giải pháp mang tính đột phá, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mới và cách làm hay, mang lại những hiệu quả thiết thực”. Để tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí NTM theo hướng nâng cao, kiểu mẫu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh - Phạm Thị Minh Xuân yêu cầu xã Tân Long cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, cần bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quá trình nỗ lực, phấn đấu xây dựng NTM của xã để từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch để người dân thực sự là chủ thể thực hiện và là đối tượng được thụ hưởng những kết quả tích cực từ chương trình xây dựng NTM.

Thứ hai, Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng đã được đầu tư xây dựng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ ba, Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, xây dựng và tham gia chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản gắn với thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trong đó tập trung vào các mô hình sản xuất có tiềm năng lợi thế của xã như: vùng sản xuất chế biến măng thôn Cường Đạt (Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Tân Long) hiện có trên 20 thành viên cùng tham gia sản xuất; vùng chăn nuôi cá lồng tập trung, thu nhập từ nghề nuôi cá lồng đã giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững. Mỗi bè cá lồng trừ chi phí, cho thu lãi từ 250 đến 300 triệu đồng/năm; vùng trồng dâu nuôi tằm. Làng nghề sản xuất tơ tằm Tân Long trên khu vực soi Sính với diện tích  khoảng 12 đến 20 ha. Đặc biệt xã cần đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất hàng hoá, tập trung, tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, an toàn, đặc trưng và có khả năng cạnh tranh trên thị trường...

Thứ tư, Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với đó, cần có các biện pháp thiết thực để giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn, phát huy bản sắc và những truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương.

Thứ năm, Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục lãnh đạo nhân dân giữ vững và phát huy những thành quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và hoàn thành mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong những năm tới./.

Lê Thiệu Tân/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục