Sơn Dương tổ chức lễ công bố 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 19 tháng 07 năm 2020, UBND huyện Sơn Dương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang công nhận xã Cấp Tiến và xã Vĩnh Lợi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Dự buổi lễ công bố có các đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đại Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đại diện thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã; đại diện Ban Phát triển thôn và các hộ dân tiêu biểu trên địa bàn 02 xã.

 Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Bằng công nhận xã Cấp Tiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Xã Cấp Tiến và xã Vĩnh Lợi là một trong 07 xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới năm 2011, xã Cấp Tiến chỉ đạt 05/19 tiêu chí (Tiêu chí số 3 về Thủy lợi; Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 16 về Văn hóa; Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh). Đối với xã Vĩnh Lợi, khi bắt đầu đánh giá xây dựng nông thôn mới năm 2011, xã chỉ đạt 06/19 tiêu chí (Tiêu chí số 4 về Điện; Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông; Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 16 về Văn hóa; Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh).


Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Bằng công nhận xã Vĩnh Lợi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Được sự quan tâm chỉ đạo của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc quyết liệt, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng tình, ủng hộ, tích cực tham gia của nhân dân, của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn, xã Cấp Tiến và xã Vĩnh Lợi đã thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, thể hiện trên các mặt:

Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân và lựa chọn nội dung xây dựng nông thôn mới theo thứ tự ưu tiên với các giải pháp cụ thể, bám sát thực tế; lựa chọn tiêu chí người dân có thể tự tổ chức thực hiện để tuyên truyền vận động, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân thông qua việc huy động, lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy lợi thế của từng thôn trên địa bàn xã.

Chủ động huy động lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới (02 xã đã huy động được trên 123 tỷ đồng từ các nguồn vốn để thực hiện Chương trình).

Đến nay 02 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019. Diện mạo nông thôn của 02 xã có nhiều thay đổi rõ rệt, đường làng, ngõ xóm xanh, sạch đẹp, cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường trạm được kiên cố hóa khang trang, hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Xã Cấp Tiến đã bê tông hóa đường liên thôn và trục thôn  được 16,45/20,5 km, đạt 80,3% ; 18,34/26,97 km đường ngõ xóm, đạt 68%; 5,43/9,84 km đường nội đồng, đạt 55,15%; kiên cố hóa 24,74/32,3 km kênh mương, đạt 76,6%; 100% số hộ gia đình được sử dụng điện thường xuyên, an toàn... Đặc biệt thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ 7,76 triệu đồng/người/năm năm 2011, lên 35,5 triệu đồng/người/năm năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,11% (66 hộ nghèo/1.606 hộ của toàn xã). Đối với xã Vĩnh Lợi, đã bê tông hóa 16,713/16,713 km đường trục thôn; 10,030/10,030 km đường ngõ xóm; 0,653/1,3 km đường nội đồng; kiên cố hóa 25,150/30,2 km kênh mương, đạt 83,28%; trên địa bàn xã có 10 trạm biến áp, tổng công suất 2.230 KVA (trong đó: đường dây trung áp 10,39 km; đường dây hạ áp 60,92km), 100% hộ gia đình trên địa bàn xã sử dụng điện thường xuyên, an toàn...; thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt 33,1 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,68% (còn 211 hộ nghèo/2.180 hộ của toàn xã).

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan Chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, đồng chí Nguyễn Đại Thành, Phó Giám đốc Sở đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Cấp Tiến và xã Vĩnh Lợi huyện Sơn Dương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; là quá trình thường xuyên và liên tục “Có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc” hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Vì vậy, việc củng cố và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo môi trường và xuất phát từ nhu cầu của người dân, lấy người dân là chủ thể. Để giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu...  


Đồng chí Nguyễn Đại Thành, Phó Giám đố Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại buổi lễ

Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cấp Tiến và xã Vĩnh Lợi Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Nguyễn Thị Thu Hương/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục