Sơn Dương phấn đấu tổng số tiêu chí nông thôn mới bình quân 16,3 tiêu chí/xã trong năm 2022

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, huyện Sơn Dương đã tập trung thực hiện có hiệu quả việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân.

Một góc xã Sơn Nam.

Năm 2021, xã Sơn Nam đạt xã nông thôn mới nâng cao; hệ thống đường giao thông nông thôn được bê tông hoá trên 86km, trong đó, đường trục xã đã cứng hóa 9km, đạt 100%; các trường học đạt chuẩn Quốc gia; thu nhập bình quân từ hơn 32 triệu đồng/người/năm năm 2018, tăng lên gần 45 triệu đồng/người/năm năm 2021; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,6%; trên 99% hộ dân có nhà ở đạt chuẩn; 100% số người trong độ tuổi lao động có việc làm; xã đã huy động được trên 26,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Sản xuất lạc ở xã Trường Sinh.

Cùng với xã Sơn Nam, hiện 10 xã trên địa bàn huyện đã về đích nông thôn mới cũng đang nỗ lực để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Năm 2022, huyện Sơn Dương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới đối với xã Thượng Ấm, Minh Thanh; hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với xã Ninh Lai, Hồng Lạc, các xã còn lại đạt thêm từ 1 tiêu chí trở lên. Phấn đấu đến hết năm 2022, tổng số tiêu chí đạt bình quân 16,3 tiêu chí/xã.

Mô hình trồng thanh long tại xã Tân Trào.

Bài, ảnh: Thanh Nguyên/sonduong.gov.vn

Tin cùng chuyên mục