Phúc Ứng phấn đấu cán đích nông thôn mới

Phúc Ứng là một trong những xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2023 của huyện Sơn Dương, nhưng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng, nhất trí của Nhân dân, Phúc Ứng đang nỗ lực đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí, góp phần "cán đích" trong thời gian sớm nhất, gắn xây dựng NTM với nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đã hoàn thành 14/19 tiêu chí. Để về đích nông thôn mới, xã Phúc Ứng đang huy động các nguồn lực để thực hiện 05 tiêu chí chưa đạt (Giao Thông; Trường Học; Cơ sở vật chất văn hoá; Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn; Môi trường và an toàn thực phẩm).

Bước vào xây dựng NTM, xã Phúc Ứng còn gặp không ít khó khăn, thử thách. Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, xã đã tiến hành rà soát, đánh giá lại từng tiêu chí để xây dựng lộ trình, phương án thực hiện cho từng giai đoạn. Bắt tay vào xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã Phúc Ứng đã đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu, đồng thời, phát huy sự nêu gương, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sau khi Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã được kiện toàn, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ quan trọng và tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, như cấp phát tranh cổ động, làm Pano áp phích, tuyên truyền các tiêu chí xây dựng NTM lên hệ thống truyền thanh của xã, nêu gương người tốt, việc tốt... Cứ như vậy, “Mưa dầm thấm lâu”, các nội dung xây dựng NTM đã đến được với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã. Mỗi người dân đã ý thức được, bên cạnh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, bản thân mình phải có trách nhiệm làm cho gia đình, thôn, làng và địa phương thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Và khi nhận thức được nâng cao, người dân trong xã đã tích cực vào cuộc bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Nhiều phong trào thi đua như “Nhà sạch, ngõ đẹp”, “Làm kinh tế giỏi”... được phát động sôi nổi ở các thôn, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và mang lại nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã cũng phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Trên cơ sở rà soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí trong thời gian cụ thể. Kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch nông thôn mới; xây dựng kế hoạch chi tiết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đối với từng tiêu chí chưa đạt.

Để hoàn thành mục tiêu đưa Phúc Ứng về đích nông thôn mới, chính quyền xã đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện: Thi công 1,734 km/3,128 km đường trục thôn, đạt 55,43% KH; Thi công 1,604 km/8,6 km đường nội đồng; Xây dựng 07 NVH thôn Liên Thành, Cây Thị, Minh Lệnh, Phúc Lợi, Hang Hút, Đá Cả, Phúc Vượng và hạng mục phụ trợ nhà văn hoá thôn Liên Thành, Cây Thị, Phúc Lợi, Minh Lệnh;...

Phụ nữ xã Phúc Ứng chung tay xây dựng nông thôn mới

Kinh tế phát triển, đời sống, tinh thần của người dân được nâng lên, việc xây dựng NTM cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; Khơi thông 9,34 km cống rãnh, chăm sóc 12,41 km đường hoa;… thực hiện duy trì “ngày thứ 7 cùng nhân dân”, trồng hoa, cây cảnh ven đường, vệ sinh đường làng ngõ xóm tại các thôn trên địa bàn, trồng cây xanh xung quang sân thể thao xã, nhà truyền thống; An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Bà Bùi Thị Diện, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương phấn khởi chia sẻ: "Tôi thấy phong trào chung tay xây dựng NTM của xã được triển khai sâu rộng, nhất là vào thứ 7 hàng tuần, tất cả người dân trong thôn đều nhiệt tình tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm; tập trung chăm sóc tuyến đường hoa… 100%  hộ dân đã đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình không có tệ nạn xã hội và đặc biệt là việc thay đổi hủ tục trong lối sống sinh hoạt hàng ngày”.

Có thể thấy, dù là xã còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế người dân còn manh mún, nhỏ lẻ, song với quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp công, góp sức của nhân dân, xã Phúc Ứng đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí khó trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, mục tiêu cán đích NTM vào cuối năm 2023.

Lê Thành Trung/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục