Phú Lương phấn đấu cán đích nông thôn mới

Phú Lương là một trong những xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) năm 2023 của huyện Sơn Dương, nhưng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng, nhất trí của Nhân dân, Phú Lương đang nỗ lực đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí, góp phần "cán đích" trong thời gian sớm nhất, gắn xây dựng NTM với nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đã hoàn thành 14/19 tiêu chí. Để về đích nông thôn mới, xã Phú Lương đang huy động các nguồn lực để thực hiện 05 tiêu chí chưa đạt (Trường Học; Cơ sở vật chất văn hoá; Nhà ở dân cư; Nghèo đa chiều; Môi trường và an toàn thực phẩm).

Bước vào xây dựng NTM, xã Phú Lương còn gặp không ít khó khăn, thử thách. Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, xã đã tiến hành rà soát, đánh giá lại từng tiêu chí để xây dựng lộ trình, phương án thực hiện cho từng giai đoạn. Bắt tay vào xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã Phú Lương đã đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu, đồng thời, phát huy sự nêu gương, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sau khi Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã được kiện toàn, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ quan trọng và tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, như cấp phát tranh cổ động, làm Pano áp phích, tuyên truyền các tiêu chí xây dựng NTM lên hệ thống truyền thanh của xã, nêu gương người tốt, việc tốt... Cứ như vậy, “Mưa dầm thấm lâu”, các nội dung xây dựng NTM đã đến được với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã. Mỗi người dân đã ý thức được, bên cạnh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, bản thân mình phải có trách nhiệm làm cho gia đình, thôn, làng và địa phương thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Và khi nhận thức được nâng cao, người dân trong xã đã tích cực vào cuộc bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Nhiều phong trào thi đua như “Nhà sạch, ngõ đẹp”, “Làm kinh tế giỏi”... được phát động sôi nổi ở các thôn, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và mang lại nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã cũng phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Trên cơ sở rà soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí trong thời gian cụ thể. Kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch nông thôn mới; xây dựng kế hoạch chi tiết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đối với từng tiêu chí chưa đạt.

Ông Lại Thế Tuyên, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Lương cho biết: “Với mục tiêu về đích xã NTM cuối năm 2023, Đảng ủy, UBND xã tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở, cải thiện chất lượng giáo dục, đảm bảo an ninh trật tự; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi cây trồng vật nuôi; mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế tăng thu nhập cho người dân…”

Cũng theo ông Lại Thế Tuyên, để hoàn thành mục tiêu đưa Phú Lương về đích nông thôn mới, chính quyền xã đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện: Xây dựng 06 công trình phòng học Trường mầm non; Xây dựng sân thể thao xã; Hỗ trợ trang thiết bị cho 11 nhà văn hoá thôn; Thực hiện xoá 06/24 nhà tạm cho hộ nghèo (Trong đó 03 hộ từ nguồn vốn chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi, 01 hộ hỗ trợ từ ”Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, 02 hộ hỗ trợ từ nguồn vốn Quỹ vì người nghèo); Xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2023 và giao chỉ tiêu cho các thôn thực hiện, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phân công các thành viên của các tổ chức chính trị theo dõi giúp đỡ đến từng hộ; Thi công hoàn thành công trình nghĩa trang xã theo quy hoạch; Thi công công trình nước sạch thôn Trấn Kiêng.

Chi đoàn thanh niên sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng đoàn xã Phú Lương ra quân xây dựng nông thôn mới

Kinh tế phát triển, đời sống, tinh thần của người dân được nâng lên, việc xây dựng NTM cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; huy động nhân dân trồng 850 m đường hoa; đắp 450 m lề đường, nạo vét và xây 300 m rãnh thoát nước; 13,9 km đường điện thắp sáng quê; thực hiện duy trì “ngày thứ 7 cùng nhân dân”, trồng hoa, cây cảnh ven đường, vệ sinh đường làng ngõ xóm tại các thôn trên địa bàn, trồng cây xanh xung quang sân thể thao xã, nhà truyền thống; An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Ông Kiều Công Tuyên, Trưởng thôn Gia Cát phấn khởi chia sẻ: "Xây dựng nông thôn mới là góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, trong đó dân chính là chủ thể và cũng là người trực tiếp hưởng lợi. Ý thức được điều đó, được sự đồng thuận cao của nhân dân, từ đầu năm 2023 đến nay, thôn Gia Cát đã xây dựng 2 tuyến đường nội đồng và 1 tuyến đường ngõ. Trong đó, tuyến đường ngõ dài 150 m với kinh phí 48 triệu đồng; 2 tuyến đường nội đồng dài 450 m với tổng kinh phí gần 170 triệu đồng. Ngoài ra, thôn còn hoàn thành 2 công trình vệ sinh và tường rào khuôn viên nhà văn hóa thôn với kinh phí 98 triệu đồng. Các công trình đều được huy động từ nguồn xã hội hóa trong nhân dân”.

Nỗ lực vượt khó, cùng với quyết tâm và cách làm sáng tạo là yếu tố quyết định để Phú Lương “cán đích” nông thôn mới vào cuối năm 2023 theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra./.

Lê Thành Trung/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục