Nhữ Khê đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều ngày 10/5/2024, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Nhữ Khê đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trao Bằng công nhận xã Nhữ Khê đạt chuẩn nông thôn mới

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; một số phòng, ban chuyên môn cấp huyện; Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Nhữ Khê; các tập thể, cá nhân, có thành tích trong việc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã và một số doanh nghiệp tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn mới xã Nhữ Khê.

Trình bày báo cáo tại buổi lễ, ông Nịnh Văn Quân, Bí Thư Đảng ủy xã Nhữ Khê, Trưởng ban Chỉ đạo của xã cho biết: Giai đoạn 2011-2022, tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã được trên 85,45 tỷ đồng từ các nguồn vốn để thực hiện Chương trình, trong đó nhân dân đóng góp là 8,9 tỷ đồng, chiếm 10,41%.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, đánh giá cao kết quả chính quyền và nhân dân xã Nhữ Khê đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 13 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của tỉnh, huyện; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Nhữ Khê đã triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới một cách chủ động, sáng tạo, với nhiều giải pháp mang tính đột phá, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mới và cách làm hay, mang lại những hiệu quả thiết thực. Nhiều tiêu chí đạt kết quả cao như: Đường xã đã bê tông hoá 1,6/1,6 km đạt 100%, đường trục đường thôn, liên thôn được cứng hóa là 10,5/10,5 km đạt 100%, đường ngõ xóm sạch sẽ đảm bảo đi lại thuận tiện là 13,18/15,16 km đạt 86,94%; trạm y tế xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,2%; đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 8,08%; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,12 triệu đồng/người/năm.

Để tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng yêu cầu và đề nghị cấp uỷ, chính quyền xã Nhữ Khê tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; phải khẳng định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã được công nhận. Tập trung huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Tiếp tục rà soát, cải tạo, sửa chữa, làm mới các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, đặc biệt quan tâm tiêu chí về môi trường; duy trì, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiến bộ gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả nhằm tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời phân công trách nhiệm cho các đoàn thể, các thành viên Ban Chỉ đạo của xã phụ trách, theo dõi thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới để nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn và hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới; quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng đã được đầu tư xây dựng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với đó, cần có các biện pháp thiết thực để giữ gìn môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Đoàn kết, đổi mới sáng tạo, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tiếp tục lãnh đạo nhân dân giữ vững và phát huy những thành quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Lê Thiệu Tân/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục