Năng Khả giữ vững chuẩn nông thôn mới

TQĐT - Qua 5 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Năng Khả (Nà Hang) cho thấy những thành quả mang lại đã góp phần thay đổi hẳn bộ mặt nông thôn. Đời sống kinh tế của nông dân được nâng cao; hệ thống cơ sở hạ tầng được cải thiện, nâng cấp thuận tiện cho sản xuất; các mô hình có hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng...

Một đoạn đường bê tông nông thôn của thôn Nà Chác, xã Năng Khả (Nà Hang).

Anh Nông Văn Tòng, thôn Bản Tùn chia sẻ, tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), ban đầu người dân chúng tôi cứ thấy nó mông lung, cao siêu lắm. Thế nhưng qua tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương thì những tiêu chí ấy lại phục vụ cho chính cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Nơi khác làm được thì chúng tôi cũng làm được. Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân thôn Bản Tùn đã chủ động, tích cực tham gia đóng góp tiền, vật liệu, ngày công để xây dựng NTM, chỉnh trang nhà ở, xây dựng nhà tắm, nhà tiêu và chuồng trại hợp vệ sinh với tổng số tiền trên 1 tỷ 200 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Năng Khả cho biết, trước năm 2010, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất của địa phương như hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng còn yếu kém, nhiều công trình đã được đầu tư xây dựng nhưng vẫn dang dở, chưa đồng bộ cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống lao động, sinh hoạt của bà con nhân dân. Bắt tay vào xây dựng NTM, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn thể cộng đồng, do vậy, cấp ủy đảng cùng với chính quyền, các tổ chức xã hội của xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM là làm cho mình, người được hưởng lợi từ chương trình chính là người dân  qua đó, đã tạo sự đồng thuận, thông suốt và không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các khu dân cư. Nhờ chủ động, đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, điều hành và làm tốt các bước chuẩn bị, lựa chọn thực hiện các tiêu chí trong từng thời điểm, nhất là xây dựng được đề án sát, đúng, phù hợp với thực tế, nhu cầu của địa phương và nguyện vọng của nhân dân.

Trong 5 năm qua, xã Năng Khả đã huy động được gần 92 tỷ đồng đầu tư vào xây dựng nông thôn mới trong đó, vốn trực tiếp cho chương trình là 15 tỷ 414 triệu đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án là: 47 tỷ 157 triệu đồng; vốn tín dụng 4 tỷ 876 triệu đồng; vốn huy động nhân dân đóng góp là 24 tỷ 310 triệu đồng... Từ nguồn vốn này, xã đã hoàn thành nhựa hóa, bê tông hóa được 35,9/35,9 km đường trục xã liên xã; 26,5 km đường trục thôn; 2,6 km đường ngõ, xóm và 2,7 km đường trục chính nội đồng. Xây mới, nâng cấp 8 công trình thủy lợi và kiên cố hóa trên 20 km kênh mương phục vụ sản xuất.

Đến nay, hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng đủ nước tưới tiêu cho 100% diện tích lúa 2 vụ, trên 66% hệ thống kênh mương nội đồng đã được cứng hóa, 16/16 thôn bản có nhà văn hóa; các đơn vị, trường học được xây dựng theo quy hoạch, đảm bảo diện tích khuôn viên, đầu tư đủ phòng học, đã có 2 trường đạt trường chuẩn quốc gia. Xã Năng Khả đã có trên 1.000 hộ đạt tiêu chí về nhà ở dân cư, chiếm trên 80% số hộ gia đình trong toàn xã, tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân là 12,7%/năm. Đến nay xã Năng Khả chỉ còn 8,53% hộ nghèo, gần 95% lao động địa phương có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân đầu người đạt 18,5 triệu đồng/người/năm... Tính đến hết tháng 11-2015, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn xây dựng NTM. Đây là một thành tích đáng tự hào của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã.

Xác định đạt được danh hiệu đã khó, giữ vững danh hiệu còn khó hơn. Vì vậy trong những thời gian tiếp theo Năng Khả tập trung phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể, rõ ràng tới từng tổ chức và cá nhân; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và cách làm linh hoạt, sáng tạo để giữ vững các tiêu chí đã đạt được. Ban chỉ đạo, Ban quản lý từ xã đến thôn bám sát cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện các tiêu chí. Thường xuyên khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới.         

 Bài, ảnh: Nguyễn Việt

Tin cùng chuyên mục