Lâm Bình đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao của các cấp chính quyền, đoàn thể và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân các xã, đến nay các chỉ tiêu trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019 của Lâm Bình cơ bản đã hoàn thành, góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới chung của toàn tỉnh.
Huyện Lâm Bình tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2019

Trao đổi với chúng tôi về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, đồng chí Trần Văn Chung, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Bình cho biết, “năm qua với quyết tâm cao của lãnh đạo, chính quyền địa phương và sự vào cuộc của nhân dân các xã trên địa bàn huyện đã tạo khí thế mạnh mẽ, thành phong trào, mang tính lan tỏa rộng rãi từ cán bộ đến nhân dân trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Do vậy đến nay nhiều chỉ tiêu trong kế hoạch năm 2019 đã hoàn thành, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã, cụ thể một số chỉ tiêu chính như:

Hoàn thành xây dựng 9,79 km đường giao thông, đạt 123,6% kế hoạch, trong đó đường trục xã là 1,31 km, đường trục thôn 2,90 km; đường giao thông nội đồng và đường vào khu sản xuất 5,59 km. Tổng kinh phí thực hiện 9.650 triệu đồng; Xây dựng hoàn thành 12,25 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông thành mỏng đúc sẵn, đạt 100% kế hoạch, hoàn thành xây dựng 07 công trình thủy lợi; hoàn thành xây dựng 02 công trình trường học (Trường Mầm non xã Thổ Bình, Trường THCS xã Hồng Quang), tổng kinh phí thực hiện 5.900 triệu đồng; hỗ trợ và vận động nhân dân xây mới 40 nhà ở, thay thế nhà tạm, nhà dột nát; vận động, hướng dẫn 443 hộ chỉnh trang nhà cửa và một số chỉ tiêu khác như thông tin truyền thông, Y tế, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đều đã hoàn thành.


Các ban, ngành, đoàn thể và nhân xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình tích cực tham gia xây dựng NTM

Đồng chí Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện cũng cho biết thêm, ngoài các tiêu chí vềxây dựng hạ tầng kinh tế , huyện cũng rất quan tâm đến công tác như tuyên truyền, phát triển sản xuất. Từ đó từng bước góp phần làm thay đổi nhận thức, nâng cao dân trí nông thôn. Để thực hiện các tiêu chí này huyện đã phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho trên 50 cán bộ diện Ban Quản lý xã và Ban Phát triển của thôn trên địa bàn huyện; chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện hối hợp với các xã tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đến hết năm 2019 có gần 217 lao động nông thôn được đào tạo nghề.

Về phát triển sản xuất, huyện cũng đặc biệt quan tâm, chú trọng phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn, hoàn thành các chỉ tiêu về cơ cấu diện tích, cây trồng, vật nuôi, năng suất, sản lượng theo kế hoạch; triển khai thực hiện 39 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, trong đó: 10 dự án thuộc Chương trình 135, 24 dự án thuộc Chương trình 30a, 05 dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng kinh phí thực hiện 12.322 triệu đồng. Qua đó thu nhập bình quân đầu người năm 2019 trên toàn huyện tăng lên đáng kể, đạt khoảng 22,4 triệu đồng/người/năm góp phần giảm 291 hộ nghèo trong, đưa tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 xuống còn 36,03%.

Đồng chí Nguyên Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Lâm Bình cho biết, “thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 huyện Lâm Bình đặt mục tiêu: Duy trì giữ vững 03 xã đã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới (Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can) ; Nâng tiêu chí bình quân lên 15 tiêu chí/xã, không có xã dưới 10 tiêu chí; Đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn và phấn đấu đến năm 2025 huyện hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới”.

Phạm Đình Tuyên/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục