Kích cầu xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Mặc dù còn có nhiều khó khăn, nhưng tỉnh ta đã có nhiều biện pháp, chính sách hỗ trợ các địa phương xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, qua đó kích cầu, tạo động lực cho toàn xã hội tham gia vào xây dựng, kiến thiết nông thôn.

Điện lưới quốc gia và đường bê tông ở thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm (Lâm Bình)
được xây dựng từ các nguồn vốn hỗ trợ nông thôn mới.

Nổi bật là chính sách hỗ trợ 100% xi măng, ống cống; chi phí vận chuyển, bốc xếp xi măng, ống cống đến nơi gần công trình nhất và kinh phí sử dụng cho công tác quản lý làm đường bê tông nông thôn là 2 triệu đồng/1km. Giai đoạn 2010 - 2015, toàn tỉnh đã bê tông được 2.777 km đường giao thông trị giá hơn 1.547 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 753 tỷ đồng, nhân dân đóng góp và huy động vốn hợp pháp khác 794 tỷ đồng. Cùng với đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13-12-2012 về hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015 gồm: Nhà văn hóa thôn, bản có quy mô 80 chỗ ngồi trở lên được hỗ trợ 150 triệu đồng nếu xây mới, 100 triệu đồng đối với công trình cải tạo, nâng cấp; xây dựng sân thể thao thôn, bản có quy mô 1.500 m2 trở lên sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng; cải tạo nâng cấp chợ nông thôn có diện tích xây dựng từ 1.500 m2 đến 3.000 m2 được hỗ trợ 50% dự toán được phê duyệt nhưng không quá 500 triệu đồng/chợ; xây dựng nghĩa trang nhân dân mức hỗ trợ 200 triệu đồng/nghĩa trang/xã.

Kết quả, đối với nhà văn hóa thôn bản, từ năm 2012 đến hết năm 2015, toàn tỉnh đã xây mới và nâng cấp, cải tạo 323 công trình, với tổng kinh phí huy động 104,1 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 44,6 tỷ đồng (chiếm 42,8%), nhân dân đóng góp và huy động được 59,5 tỷ đồng (chiếm 57,2%). Đối với sân thể thao, đã xây dựng 188 công trình trị giá  11,3 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 5,6 tỷ đồng còn lại nhân dân đóng góp. Cách làm này đã giúp cho 10 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. 

Tỉnh đã hỗ trợ nâng cấp 11 chợ nông thôn với kinh phí hỗ trợ trên 5 tỷ đồng (chiếm 50%), nhân dân đóng góp và huy động nguồn vốn hợp pháp khác hơn 5 tỷ đồng (chiếm 50%). Với mức hỗ trợ 50% theo quy định, đến nay, toàn tỉnh có 31 xã (chiếm 24% tổng số xã) đã đạt tiêu chí chợ nông thôn. Cùng với đó, tỉnh đã hỗ trợ các địa phương xây dựng 13 nghĩa trang nhân dân với tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước; hỗ trợ xây dựng 6 bãi rác thải tập trung với mức hỗ trợ bình quân 300 triệu đồng/bãi. Toàn tỉnh có 10 xã đạt tiêu chí về môi trường.

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn thì việc vận dụng, phát huy hết hiệu quả của các chính sách ở nhiều địa phương vẫn còn những hạn chế. Ví dụ, việc bê tông hóa đường giao thông nông thôn, mặc dù đã có hiệu ứng rất lớn nhưng đến nay toàn tỉnh mới chỉ có 20 xã đã hoàn thành tiêu chí giao thông (chiếm 15,5% tổng số xã), nhiều xã chưa đạt 50% km đường trục thôn được cứng hóa theo chuẩn. Mục tiêu đối với 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 sẽ là 6,9 km đường trục thôn và gần 42 km đường ngõ xóm. Bên cạnh đó là tiêu chí môi trường, hiện số xã đạt chuẩn là rất thấp (10 xã, chiếm tỷ lệ 7,8% tổng số xã). 

Giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ bê tông hóa đường giao thông nông thôn cho các xã có tỷ lệ đường trục thôn được cứng hóa dưới 50%, các xã có tỷ lệ ngõ xóm sạch và không lầy lội dưới 50%. Hỗ trợ bê tông hóa đường giao thông nông thôn kết hợp cứng hóa hệ thống kênh mương nội đồng. Nâng mức hỗ trợ và tính toán áp dụng mức chênh lệch giữa các huyện, thành phố, ưu tiên đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn.  

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục