Kết quả thực hiện tiêu chí Giao thông trong xây dựng nông thôn mới năm 2022

Từ lúc bắt đầu triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025, các cấp, ngành chắc chắn sẽ không tránh khỏi khó khăn, vướng mắc nhất định. Là một trong những tiêu chi được đánh giá là khó, tiêu chí Giao thông cũng không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Nhưng với tinh thần không chờ đợi, không chậm trễ, chủ động, sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu, chỉ tiêu Giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới đạt những kết quả nhất định.

Trong 19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới ,tiêu chí số 2 về Giao thông đã được các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân. Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; tự nguyện đóng góp sức người, của cải vật chất, hiến đất làm đường, xây trường, dựng lớp tất cả đã tạo nên một khí thế phấn khởi, quyết tâm cao trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh; đem lại những kết quả tích cực. Đối với đường Giao thông nông thôn: Năm 2022, các huyện, thành phố đã triển khai xây dựng 76,95/84,15km, đạt 91,4% kế hoạch giao, trong đó: Đường trục thôn, xóm 22,78/22,78, đạt 100% kế hoạch; đường ngõ xóm 19,40/19,40km, đạt 100%; đường trục chính nội đồng 34,76/34,76km, đạt 100%. Đối với cầu trên đường Giao thông nông thôn: Đã thi công hoàn thành 38/38 cầu trên đường GTNT của năm 2021, hoàn thành công tác kiểm định, bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng; năm 2022 đã triển khai các công tác về chuẩn bị đầu tư xây dựng 39 cầu trên đường GTNT theo Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh; đã khởi công xây dựng 39 cầu trên đường GTNT địa bàn các huyện; theo đó tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công theo hợp đồng đã ký kết.

Tuyến đường bê tông Thôn 3 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên (Ảnh nguồn Internet)

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Sang, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2022; qua đó thường xuyên kiểm tra, theo dõi và đôn đốc các huyện thành phố triển khai, thi công đường giao thông nông thôn để hoàn thành tiêu chí giao thông theo kế hoạch đề ra; đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí Giao thông đối với các xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu”. Đến nay, tổng số xã đạt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 về tiêu chí Giao thông là 5/8 xã, đạt 63%, bao gồm: Xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn; xã Hào Phú, huyện Sơn Dương; các xã Minh Khương, Yên Phú, Bạch Xa, huyện Hàm Yên.

Để đạt được tiêu chí giao thông, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, rất cần sự chung tay, góp sức của người dân. Ngay từ những tháng đầu năm 2022, từ tỉnh đến các huyện, thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng chung sức củng cố giao thông nông thôn. Trên cơ sở chỉ đạo, kế hoạch của tỉnh, các huyện, thành phố, các xã trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức tham gia thực hiện củng cố giao thông, trong đó có việc làm đường giao thông nông thôn và bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Bên cạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng chung sức làm đường, ngay từ những tháng đầu năm 2022, UBND các huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã điểm rà soát tiêu chí, từ đó có dự kiến danh mục cần đầu tư để hoàn thành tiêu chí.

Ngay từ ban đầu trong trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Tuyên Quang, tiêu chí số 2 về Giao thông được đánh giá là một trong những tiêu chí khó do là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, dân cư không tập trung, nên việc huy động kinh phí đóng góp của nhân dân đầu tư bê tông hóa các tuyến đường còn khó khăn do sức dân có hạn; 06 tháng đầu năm 2022, điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, lũ về sớm so với trung bình hàng năm, giá xăng dầu tăng đột biến nên việc vận chuyển vật liệu, thi công gặp nhiều khó khăn. Việc duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn (nhất là đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao) mới chỉ thực hiện ở mức độ huy động nhân dân làm, chưa được đầu tư kinh phí tương ứng với nhiệm vụ, làm cho đường nhanh bị xuống cấp, hành lang an toàn đã được thiết lập và bảo vệ, nhưng phần lớn chưa thực hiện được theo quy định. Một phần nguyên nhân là do các chính sách thu hút đầu tư và kêu gọi các nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân tham gia cùng với Nhà nước đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế; việc bố trí, phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 còn chậm so với kế hoạch đề ra.

So với chỉ tiêu của năm thì chiều dài đường giao thông nông thôn cần bê tông hóa còn khá nhiều. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện tiêu chí giao thông ở một số xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022 còn chậm, trong khi thời gian còn lại của năm không còn nhiều. Trước thực tế như vậy, để đảm bảo tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông đề ra, các cấp, ngành, đơn vị liên quan, đặc biệt là các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022 đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí này. Xã Đội Bình, huyện Yên Sơn là một ví dụ.

Ông Trần Công Định, Chủ tịch UBND xã Đội Bình, huyện Yên Sơn cho biết: Hiện nay, xã đang triển khai công tác đầu tư xây dựng 1,42km đường trục xã, liên xã để đạt tiêu chí; đường trục chính nội đồng năm 2022 đã bê tông hóa được 4,17km, nâng tổng số km đường nội đồng thực hiện chuẩn hóa theo quy định 5,68/9,48, đạt 60%. Hiện nay, xã đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chung sức thực hiện tiêu chí. Đối với tuyến đường trục xã được Nhà nước đầu tư xây dựng, UBND xã tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, tạo mặt bằng sạch để thi công.…Cùng với sự chủ động của xã trong việc huy động sức dân thực hiện tiêu chí giao thông, các đơn vị thi công đã và đang triển khai đồng bộ giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông.

Cùng với xã Đội Bình, nhiều xã khác trên địa bàn tỉnh (tập trung chủ yếu ở các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022) đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chung sức thực hiện các tiêu chí. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để tạo mặt bằng sạch; huy động nhân lực, trang thiết bị máy móc; linh hoạt các biện pháp thi công phù hợp với diễn biến thời tiết để đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình.

Bên cạnh sự chủ động, quyết tâm của các huyện, xã, thời điểm này, các sở, ngành liên quan cũng triển khai các biện pháp để hỗ trợ các xã tăng tốc thực hiện tiêu chí. Ông Lê Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Hiện nay, đơn vị đang phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM ở tất cả các huyện, thành phố. Qua kiểm tra nhằm nắm bắt tiến độ cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (trong đó có tiêu chí giao thông) để có hướng khắc phục kịp thời.

Hi vọng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành và sự chung tay, góp sức của Nhân dân, việc triển khai thực hiện tiêu chí giao thông trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, tạo động lực, khí thế để tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022 đề ra.

Lê Thành Trung/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục