Kết quả bước đầu sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

Với mục tiêu phát huy lợi thế để phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững, năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về tư duy, phương thức tổ chức theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, tạo chuỗi giá trị sản phẩm có thương hiệu. Nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Ngày 22/5/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025.

Ảnh: Mô hình trồng cây Gió bầu của hộ gia đình Nguyễn Văn Hệ, thôn Hòa Đa, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa), thu nhập đạt hơn 500 triệu/ năm

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tuyên Quang duy trì tăng trưởng khá, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng bình quân 4,19%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước (cả nước khoảng 3%); cơ cấu GRDP khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ 3/11 tỉnh miền núi phía Bắc. Các vùng sản xuất chuyên canh cây trồng, vật nuôi chủ lực tiếp tục phát triển mạnh, giá trị hàng hoá chủ lực chiếm trên 62% tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản; thu nhập và đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên (năm 2019, thu nhập bình quân người dân nông thôn theo giá hiện hành đạt 2,67 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,55 lần so năm 2015), góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ và chất lượng xây dựng nông thôn mới.

Kết quả quan trọng và nổi bật trong thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết, đó là tập trung phát triển, nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh và một số nông sản có hiệu quả kinh tế của địa phương. Các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn đã có sự chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất an toàn, gắn với nhu cầu thị trường: Cam tập trung 7.557,5 ha; chè 8.588 ha; mía 4.540 ha; lạc trên 4.500 ha; năng suất các cây trồng chủ lực tăng bình quân hàng năm từ 1-5%; giá trị sản phẩm thu được bình quân trên ha canh tác đều tăng so năm 2015… Chăn nuôi chuyển dịch mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa; chăn nuôi trang trại, gia trại, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường được mở rộng. Nuôi cá lồng trên sông, trên hồ thủy điện ngày càng phát triển. Bước đầu đã có 38 cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; việc sản xuất hữu cơ được quan tâm phát triển, đã thành lập Hội nông nghiệp hữu cơ cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước; diện tích sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, hữu cơ…) trên 1.690 ha, trong đó có 88 ha (cam, bưởi, chè, lúa) sản xuất hữu cơ.

Đặc biệt, trong phát triển kinh tế lâm nghiệp đã đạt được kết quả nổi bật: Là một trong những tỉnh có công nghiệp chế biến gỗ tiên tiến, sản lượng gỗ rừng trồng, tỷ lệ che phủ rừng và diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững nằm trong tốp đầu của cả nước: Cam tập trung 7.557,5 ha; chè 8.588 ha; mía 4.540 ha; lạc trên 4.500 ha; năng suất các cây trồng chủ lực tăng bình quân hàng năm từ 1-5%; giá trị sản phẩm thu được bình quân trên ha canh tác đều tăng so năm 2015.  Đầu tư xây dựng nhà nuôi cấy mô công suất 1,5 triệu cây giống lâm nghiệp; thu hút đầu tư 04 dự án chế biến gỗ, 02 dự án sản xuất giống cây lâm nghiệp, trồng rừng.

Cùng với đó, là việc tích cực huy động, lồng ghép các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, như: Hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương, công trình thủy lợi, cơ sở sản xuất giống. Giai đoạn 2016-2020, tổng vốn ngân sách đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để thúc đẩy sản xuất hàng hóa khoảng 2.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thu hút đầu tư 30 dự án phát triển sản xuất, chế biến nông lâm sản, đã có 22/30 dự án đưa vào sản xuất và đang triển khai thực hiện, trong đó có một số nhà đầu tư lớn, như: Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam, quy mô 20.000 lợn thương phẩm, 46.000 lợn giống/năm; Trang trại bò sữa Hồ Toản, quy mô 1.000 con bò sữa; Cụm công nghiệp chế biến gỗ xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn 150.000 m3/năm,...

Một kết quả hết sức quan trọng là việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất: Hết năm 2019, toàn tỉnh có 65 doanh nghiệp nông nghiệp, tăng 25 doanh nghiệp so với năm 2015; có 290 hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng 194 hợp tác xã so với năm 2015, trong đó có 14 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, 98 hợp tác xã có hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả và 150 Hợp tác xã hoạt động kinh doanh có lãi; có 859 trang trại, tăng 501 trang trại so năm 2015. Các doanh nghiệp đã chú trọng đẩy mạnh việc tổ chức lại sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quy trình, đầu tư cải tiến dây truyền sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm với cơ cấu phù hợp theo nhu cầu thị trường; nhiều doanh nghiệp đã chủ động liên kết với nông dân để phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến. Kiện toàn, củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Kinh tế trang trại phát triển mạnh, nhiều trang trại chăn nuôi, trồng cây ăn quả đã cung cấp ra thị trường sản phẩm với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng, đồng thời mang lại hiệu quả cao.

Đạt được kết quả sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung, nhiệm vụ về: Thực hiện việc lập, điều chỉnh 05 quy hoạch ngành, lĩnh vực, xây dựng các kế hoạch, đề án triển khai thực hiện nghị quyết; quy hoạch, cơ cấu hợp lý 3 loại rừng tạo quỹ đất phát triển nông nghiệp hàng hóa; thực hiện tái cơ cấu các lĩnh vực gắn với phát triển sản xuất hàng hóa; ban hành chương trình ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020; tập trung chỉ đạo đưa các giống cây trồng mới vào sản xuất; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, quản lý trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng, quảng bá, bảo vệ thương hiệu, xúc tiến thương mại, quản lý chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm; thực hiện cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hoá; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,…

 Vườn bưởi Diễn của gia đình ông Nguyễn Văn Vinh, thôn Khuôn Thống, xã Phúc Ninh (Yên Sơn)

.Sự vào cuộc đó, đã góp phần hoàn thành một số mục tiêu quan trọng được Nghị quyết xác định. Trong đó, có 06 chỉ tiêu đã hoàn thành vượt so với mục tiêu Nghị quyết đã đề ra: Lâm nghiệp tăng bình quân 8,78%/năm; Thủy sản tăng bình quân 8,6%/năm; Tỷ trọng giá trị nông sản hàng hóa chủ lực/tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trên 62%; Vùng cam tập trung 7.557,5 ha; Diện tích lạc giống 550 ha; Tỷ lệ diện tích cam, chè, mía được tưới chủ động ước đạt 48% tổng diện tích, vượt mục tiêu Nghị quyết. Đồng thời hoàn thành đạt một số chỉ tiêu so với mục tiêu Nghị quyết: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng bình quân 4,19%/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết; ước sản lượng chè 71.735 tấn, đạt mục tiêu Nghị quyết; sản phẩm chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, gia trại/tổng sản phẩm chăn nuôi ước 42% mục tiêu Nghị quyết; diện tích cây lạc bằng 101,44% mục tiêu Nghị quyết; diện tích trồng rừng gỗ nguyên liệu bằng 101,37% mục tiêu Nghị quyết; điện tích rừng gỗ lớn bằng 101% mục tiêu Nghị quyết.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang xác định mục tiêu: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng bình quân trên 3%/năm; tổng giá trị nông sản hàng hóa chủ lực chiếm 70% tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác tăng cao hơn so với năm 2020. Đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp cần chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, chủ yếu để tập trung tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025./.

Trần Gia Lam/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục