Huyện Yên Sơn giảm nghèo bền vững

Trong năm qua, huyện Yên Sơn đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm nghèo bền vững và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đời sống người dân nhất là các hộ gia đình nghèo và cận nghèo được cải thiện và nâng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Xác định trong công tác giảm nghèo, điều quan trọng nhất là khơi dậy được ý chí vươn lên thoát nghèo của các hộ dân. Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn đã nỗ lực triển khai thực hiện công tác giảm nghèo với nhiều nội dung và hình thức khác nhau. Trong đó tập trung các nguồn vốn ưu đãi cho hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, khuyến khích người dân đầu tư phát triển các mô hình trồng cây ăn quả, trồng rừng, chăn nuôi đại gia súc…

Ngoài ra, xã phối hợp cùng với các doanh nghiệp tổ chức các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động... Đa số lao động trong xã đều có việc làm ổn định tại các công ty, khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, đó cũng là một nguồn thu nhập đáng kể trong công tác giảm nghèo ở địa phương. Đến nay, xã Tứ Quận còn 21% hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật vào vườn cây ăn quả của xã Tứ Quận đem lại hiệu quả kinh tế cao

Năm 2022, huyện Yên Sơn giảm được 2.050 hộ nghèo, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 25,3% xuống còn 20,1%, đạt 150% kế hoạch. Để chương trình giảm nghèo triển khai hiệu quả, Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo huyện căn cứ mục tiêu giảm nghèo của địa phương và hướng dẫn của các ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững qua từng giai đoạn. Trong đó, chú trọng hỗ trợ giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, thực hiện kịp thời, đúng chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, Bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe cũng được các địa phương tích cực triển khai. Trong năm, toàn huyện có gần 300 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà, hàng nghìn người nghèo được đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

Các chính sách hỗ trợ đã thực sự phát huy hiệu quả giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Hội nông dân thị trấn Yên Sơn tích cực phát triển kinh tế nâng cao đời sống

Diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện từng bước thay đổi, người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản. Đời sống của Nhân dân được nâng lên, nhiều hộ thoát nghèo và trở thành hộ khá, giàu. Những kết quả trên cho thấy chương trình giảm nghèo bền vững phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân, đã thực sự đi vào cuộc sống và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân và của chính người nghèo, người lao động trên địa bàn huyện./.

 

Bài, ảnh: Viết Kiều/yenson.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục