Huyện Yên Sơn đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Kim Quan.

Ngày 25/6/2019, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tổ chức họp đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2019 của xã Kim Quan.

Đ/c Đỗ Xuân Trường – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự họp có các đồng chí: Nguyễn Huy Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Trường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn. Tham dự họp còn có Tổ trưởng các Tổ công tác phụ trách các thôn của xã Kim Quan; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị của huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Quan.

Từ mục tiêu phấn đấu đưa xã Kim Quan hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, đến nay xã đã hoàn thành 11 tiêu chí, với 33/49 chỉ tiêu đạt (trong đó: Cần phải tiếp tục củng cố tiêu chí Quy hoạch và tiêu chí Tổ chức sản xuất) và phấn đấu hoàn thành 08 tiêu chí chưa đạt: Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Cơ sở hạ tầng thương mại; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Tỷ lệ hộ nghèo; Môi trường và an toàn thực phẩm để đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, từ đầu năm đến nay có 55 tổ chức, cá nhân hỗ trợ xã Kim Quan thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực nhằm tạo điều kiện  thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất chủ động thực hiện xây dựng nông thôn mới, như: hỗ trợ giống phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; hỗ trợ nguyên vật liệu làm đường, hàng rào, đường điện thắp sáng; tổ chức hội nghị xúc tiến việc làm, tập huấn kỹ thuật; làm nhà tiêu.... Tổng kinh phí đã huy động để thực hiện Chương trình trên 22 tỷ đồng, trong đó nhân dân trong xã đóng góp trên 8 tỷ đồng.

Nhận thức của người dân được nâng lên rõ nét, người dân đã chủ động, tích cực vào cuộc để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới gắn với trách nhiệm của mình như: Phát triển  sản xuất nông lâm nghiệp; chỉnh trang nhà cửa đạt chuẩn; bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn gắn với công tác vệ sinh, khơi thông rãnh thoái nước, thực hiện thắp sáng đường quê, làm đường hoa, sửa chữa công trình vệ sinh,... Kết quả đó tiếp tục khẳng định sự cần thiết phải phát huy “vai trò chủ thể” của người dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Đối với các tiêu chí chưa đạt, đã xác định giải pháp thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, đồng thời cân đối nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ đảm bảo để thực hiện hoàn thành tiêu chí, chỉ tiêu theo đúng mục tiêu đề ra.


Đ/c Nguyễn Huy Hùng - PC Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hùng Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh nhấn mạnh: Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Kim Quan trong thời gian qua đã khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của Ban Chỉ đạo huyện, xã và người dân trên địa bàn xã; với những giải pháp đã được xác định là cơ sở để xã Kim Quan hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đồng chí cũng lưu ý, đối với những tiêu chí chưa đạt liên quan trực tiếp đến người dân như: Nhà ở dân cư; Thu nhập; Tỷ lệ hộ nghèo; Môi trường và an toàn thực phẩm là những tiêu chí khó, mức độ đạt tiêu chí còn thấp, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao hơn nữa của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Kim Quan nhằm phát huy cao độ vai trò chủ thể của người dân để có thể hoàn thành mục tiêu đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Trường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 42 cơ quan, phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, 08 tổ công tác do đồng chí Huyện ủy viên làm tổ trưởng và xã Kim Quan chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, đảm bảo bám sát mục tiêu, kế hoạch và lộ trình thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tại Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019, đảm bảo xã Kim Quan đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019, làm cơ sở để phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020.

Trần Gia Lam/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục