Họp kiểm điểm tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

Sáng ngày 5/7, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp các đại biểu nghe báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia đến hết ngày 30/6/2024 thực hiện trên địa bàn huyện Hàm Yên.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp.

Theo đó, Tổng kế hoạch vốn thực hiện năm 2024 trên 1.094 tỷ đồng, bao gồm: Vốn giao năm 2024: 988,278 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 30/6/2024: đạt 359,186/1.094.476 triệu đồng, đạt 33% kế hoạch. (Giải ngân trong tháng 6/2024 đạt trên 89 tỷ đồng).

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trình bày báo cáo tiến độ giải ngân.

Theo đánh giá chung của báo cáo: Về tiến độ triển khai dự án, giải ngân 6 tháng đầu năm còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra. Tỷ lệ giải ngân còn thấp mới chỉ đạt 33% kế hoạch. Còn nhiều công trình chưa khởi công, thi công. Tiến độ 19 khu tái định cư còn chậm, chưa thực hiện xong để giao đất cho các hộ tái định cư giải phóng mặt bằng đường cao tốc. Nợ tạm ứng còn cao.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến điều hành phần thảo luận.

Tại phần thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ các nội dung còn vướng mắc, tập trung tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình MTQG trên địa bàn.

Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD Khu vực huyện phát biểu thảo luận.

Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại và đánh giá tiến độ giải ngân còn chậm, một số cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai một số công trình, dự án còn lúng túng.

Lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện phát biểu thảo luận.

Đồng chí đề nghị các cơ quan Thường trực, các chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Thực hiện nghiêm kết luận của Chủ tịch UBND huyện trong kỳ họp kiểm điểm trước.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp tục yêu cầu Tổ công tác của UBND huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Hàm Yên tiếp tục kiểm tra trong tháng 7/2024.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến kết luận cuộc họp.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng huyện nông thôn mới và các xã đạt chuẩn: Công trình Nâng cấp Chợ trung tâm huyện Hàm Yên; Xây dựng bể bơi huyện Hàm Yên; Quy hoạch và xây dựng bến xe, trạm dừng nghỉ và cơ sở dịch vụ huyện đạt chuẩn, thị trấn Tân Yên (giai đoạn 2). Quy hoạch vùng huyện Hàm Yên…

Đẩy nhanh tiến độ các công trình quy hoạch xây dựng các khu dân cư bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024. Hoàn thiện nộp hồ sơ quyết toán các công trình vốn tỉnh quản lý còn tồn đọng. Tập trung thanh toán, trả nợ tạm ứng.

Các phòng: Phòng Dân tộc; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư được giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở. Đôn đốc các công trình hoàn thành thuộc Chương trình phụ trách nộp quyết toán theo quy định.

Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện, công tác chuẩn bị đầu tư, giải ngân vốn, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan có liên quan.

Các cơ quan liên quan đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; đôn đốc các công trình hoàn thành nộp quyết toán để thẩm tra theo quy định./.

Toàn Thắng/hamyen.org.vn

Tin cùng chuyên mục