Hợp Hoà phấn đấu xây dựng nông thôn mới

Hợp Hoà là xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) muộn nhất của huyện Sơn Dương, nhưng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng, nhất trí của Nhân dân, Hợp Hoà đang nỗ lực đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí, góp phần "cán đích" trong thời gian sớm nhất, gắn xây dựng NTM với nâng cao đời sống người dân.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Hợp Hoà, huyện Sơn Dương đã hoàn thành 13/19 tiêu chí. Để về đích nông thôn mới, xã Hợp Hoà đang huy động các nguồn lực để thực hiện 06 tiêu chí chưa đạt (Cơ sở vật chất văn hoá; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Nghèo đa chiều; Y tế; Môi trường và an toàn thực phẩm).

Bước vào xây dựng NTM, xã Hợp Hoà còn gặp không ít khó khăn, thử thách. Trong quá trình xây dựng NTM, xã Hợp Hoà xác định lấy tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân làm nền tảng để phát triển những tiêu chí khác. Dó đó, xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và đưa các cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất. Bên cạnh đó, để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới, xã đã tập trung kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Trên cơ sở rà soát các tiêu chí, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí trong thời gian cụ thể. Kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch nông thôn mới; xây dựng kế hoạch chi tiết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đối với từng tiêu chí chưa đạt.

Để hoàn thành mục tiêu đưa Hợp Hoà về đích vào cuối năm 2023, chính quyền xã đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện: Cải tạo 01 nhà văn hoá thôn; Xây dựng sân thể thao xã; Xoá 40 nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo đến nay đã hoàn thành 29 nhà; phấn đấu giảm 508 hộ nghèo và 207 hộ cận nghèo trong năm 2023; đồng thời kêu gọi nguồn lực xây dựng Trạm y tế xã và mua sắm trang thiết bị; Đầu tư xây dựng công trình cấp nước Thôn Thanh Sơn, Thanh Binh, Đồng Chùa, Ninh Hòa từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi.

Đoàn thanh niên xã Hợp Hoà ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên (ảnh nguồn internet)

Ông Ma Văn Ngọc, thôn Đồng Chùa chia sẻ: "Xây dựng nông thôn mới là góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, trong đó dân chính là chủ thể và cũng là người trực tiếp hưởng lợi. Ý thức được điều đó nên khi địa phương có chủ trương xây dựng đường, tôi và bà con phấn khởi hiến đất, di dời hàng rào để công trình sớm thi công". Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo bộ mặt nông thôn ngày càng thêm khởi sắc, xóa dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, các tuyến đường xã, đường ấp và đường dân sinh trên địa bàn xã được nhựa hóa và bê tông hóa, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kinh tế phát triển, đời sống, tinh thần của người dân được nâng lên, việc xây dựng NTM cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; 11/11 thôn thực hiện thu gom, phân loại rác thải, vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng trên 700m đường hoa, trồng hơn 70 cây xanh ven đường trung tâm xã, cải tạo khuôn viên nhà bia, xây dựng 45 hố rác thải tại các hộ gia đình thôn Tân Dân và thôn Đồng Chùa, duy trì thực hiện ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm thứ 7 hàng tuần; An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Hợp Hoà phấn khởi chia sẻ: “Những năm trước đây, đời sống của người dân trong xã còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Từ khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến nay, diện mạo nông thôn của xã có nhiều đổi thay, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang; các tuyến đường trong xã được đổ bê tông sạch sẽ, giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa thuận tiện hơn”.

Để về đích đúng hẹn, thời gian tới xã Hợp Hoà tiếp tục khai thác nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện. Phấn đấu trở thành một vùng quê đổi mới toàn diện, với cơ sở hạ tầng khang trang, cuộc sống người dân ngày càng văn minh, tiến bộ./.

Lê Thành Trung/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục