Hội Nông dân xã Xuân Vân chung tay xây dựng nông thôn mới

Xác định việc xây dựng nông thôn mới (NTM) là công cuộc đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó không thể thiếu vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên Hội Nông dân. Trong thời gian qua, Hội Nông dân xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn không ngừng chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích của hội viên và nông dân, từ đó góp phần cùng chính quyền địa phương giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Người dân thôn Đô Thượng xã Xuân Vân tham gia làm đường giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Nông dân xã Xuân Vân tích cực triển khai phong trào thi đua sản xuất trong hội viên nông dân gắn với việc triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Phong trào Ủng hộ "Quỹ mái ấm Nông dân năm 2023" đã ủng hộ được số tiền trên 12.700.000 đồng. Hội còn phối hợp với UBND xã rà soát lập danh sách 90 hộ có nhu cầu cầu đăng ký lắp hầm bể Biogas theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh; phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội rà soát, lập danh sách các hộ nhà tạm, dột nát đủ điều kiện làm nhà mới và sửa chữa với tổng số 28 hộ. Năm 2023 hỗ trợ ngày công giúp đỡ 01 gia đình hội viên xóa nhà tạm.

Với lợi thế là diện tích cây ăn quả lớn, trong đó nhiều nhất là bưởi với diện tích là gần 1.000ha, khoảng 20ha hồng ngâm không hạt. Hội nông dân xã đã vận động hội viên phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ theo hướng chất lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu, an toàn cho người tiêu dùng và làm tăng giá trị cạnh tranh, tăng thu nhập cho nông dân, phối hợp cùng các ngành chuyên môn, hướng dẫn tham gia mô hình chuỗi liên kết phát triển an các loại cây ăn quả toàn theo tiêu chuẩn VietGAP đồng thời vận động nhân dân áp dụng trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ, tạo ra chất lượng sản phẩm an toàn. Đến nay Bưởi đường Xuân Vân đã đạt OCOP 3 sao. Ngoài bưởi đường thì bưởi Soi Hà Xuân Vân cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm bưởi Soi Hà (Yên Sơn). Trong đó tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý là UBND huyện Yên Sơn; khu vực địa lý của sản phẩm bao gồm các xã: Phúc Ninh, Xuân Vân, Chiêu Yên, Lực Hành, Tứ Quận, Trung Trực, Quý Quân, Tân Long, Kiến Thiết, Tân Tiến, Lang Quán và thị trấn Yên Sơn.

Xác định việc tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác Hội và phong trào nông dân. Hiện nay Hội Nông dân quản lý 7 tổ Tiết kiệm và vay vốn với 223 thành viên, dư nợ trên 10 tỷ đồng. Hội tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các Tổ vay vốn; triển khai thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP, ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hội quản lý 140 tổ vay vốn hoạt động với trên 500 thành viên, số tiền dư nợ trên 50 tỷ đồng. Phối hợp với Hội Nông dân huyện hướng dẫn làm hồ sơ cho 10 hộ hội viên vay vốn dự án Trồng và chăm sóc bưởi với số tiền là 500.000.000đ; Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện Yên Sơn, Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Yên Sơn cho nhân dân vay vốn để sản xuất kinh doanh. Đến nay tổng dư nợ là: 152,192.000 tỷ đồng. Trong đó: Ngân hàng chính sách: 39.965.000.000 đồng, Ngân hàng nông nghiệp: 112.227.000.000 đồng.

Ngoài ra Hội Nông dân xã Xuân Vân còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã vận động hội viên nông dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hoá, gia đình văn hoá; vận động cán bộ, hội viên và người dân hiến đất để làm đường giao thông nông thôn; tham gia mua Bảo hiểm y tế, chung tay bảo vệ môi trường ở khu vực dân cư; phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phối hợp với các ngành Quân sự, Công an tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương; tích cực vận động con em hội viên nông dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao; Phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội hoàn thành tuyến đường hoa mẫu tại tại thôn Sơn Hạ và Sơn Hạ 4, dài 1.459m, đồng thời chỉ đạo triển khai đồng loạt trên địa bàn các thôn còn lại.

Những đóng góp của Hội Nông dân xã Xuân Vân đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phát triển sản xuất; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện… Tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm cộng đồng ở nông thôn tiếp tục được phát huy, cùng với sự phối hợp, chung tay của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, xã Xuân Vân sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới đúng kế hoạch đề ra./.

Trần Hồng Khuyên/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục