Họp Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Chiều Ngày 20/2/223, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) họp đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang và đồng chí Hoàng Việt Phương. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Các đại biểu tham dự buổi họp ngày 20/02/2023 tại Hội trường UBND tỉnh

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các chương trình MTQG có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò rất lớn vào thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu các cơ quan thường trực, thành viên ban chỉ đạo phát huy tinh thần, trách nhiệm tập trung cao độ, thảo luận bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn ngân sách Nhà nước giao năm 2022, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là trên 947 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 521,3 tỷ đồng, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên 230,7 tỷ đồng, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên 195,6 tỷ đồng (chưa phân bổ vốn sự nghiệp 42.190 triệu đồng vốn ngân sách trung ương). Kết quả giải ngân đến hết tháng 1/2023, đạt 11,12% kế hoạch. Cụ thể như sau:

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được các cơ quan, đơn vị thực hiện và giải ngân được 64.099/195.660 triệu đồng, đạt 32,76% kế hoạch; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giải ngân được 4.337/230.773,57 triệu đồng, đạt 1,88% kế hoạch; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giải ngân vốn năm 2022: 36.996,4/521.388 triệu đồng đạt 7,1% kế hoạch.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến các đề án, dự án như: giảm nghèo, đa dạng hóa sinh kế các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển giáo dục nghề nghiệp ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vấn đề quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới... Đồng thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ để triển khai các đề án, dự án  đúng kế hoạch, từ đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 và năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh chúng ta đã tuân thủ nghiêm các quy định, nguyên tắc của Chính phủ, các bộ, ngành trong việc thực hiện tuy nhiên việc triển khai các chương trình mục tiêu đang có những hạn chế, đó là việc giao vốn chậm, giải ngân chậm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, các huyện, thành phố cần đánh giá rõ nguyên nhân, khả năng phối hợp, năng lực thực hiện, trách nhiệm với công việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố, thành viên ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện nghiêm các quy định, quy chế phân công theo Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, từ đó phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận thống nhất trong quá trình thực hiện. Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, cân đối bố trí vốn đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện các chương trình năm 2022 để trình UBND tỉnh phê duyệt, ngay khi phê duyệt sẽ tập trung giải ngân. Các huyện, thành phố chủ động cân đối, bố trí vốn đối ứng các công trình, dự án thuộc các chương trình từ nguồn vốn phân cấp. Các cơ quan chủ trì chương trình phối hợp với các cơ quan đơn vị, huyện, thành phố xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch thực hiện từng chương trình theo quy định, chủ động rà soát những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm.

Về kế hoạch thực hiện năm 2023, các cơ quan chủ trì chương trình phối hợp với các cơ quan đơn vị, các huyện, thành phố xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch thực hiện từng Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 theo quy định; chủ động rà soát những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm để các cơ quan, đơn vị có cơ sở triển khai tổ chức thực hiện./.

Lê Thiệu Tân/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục