HĐND huyện Sơn Dương thông qua 6 nghị quyết

Trong 2 ngày 9 và 10/7/2024, HĐND huyện Sơn Dương khoá XXI đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của huyện Sơn Dương tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu đạt vượt mức so với kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 51% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 194,8 tỷ đồng; trồng mới trên 1.927 ha rừng, đạt trên 110% kế hoạch. Huyện duy trì, giữ vũng chất lượng các tiêu chí của 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục thực hiện xây dựng 6 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn huyện thu hút 612.100 lượt khách du lịch, bằng 64,4% kế hoạch doanh thu xã hội về du lịch đạt 710 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển; tình hình quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo thẩm tra, giám sát của các ban HĐND; thông báo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp…

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2024.

Kỳ họp thống nhất cao thông qua 6 nghị quyết, trong đó có những nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết Kết quả giám sát chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Sơn Dương năm 2023; Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước; Dự toán vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Sơn Dương giai đoạn 2021-2025 và năm 2024.

Thanh Nguyên/baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục