Giải bài toán xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng sâu, vùng xa

TQĐT - Sau hơn 5 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ở nhiều nơi trong tỉnh đã có sự thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Tuy nhiên, tại nhiều xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa để hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới đúng thời gian thì vẫn đang là một bài toán nan giải.

Nhà văn hóa thôn Làng Chẵng, xã Hùng Đức (Hàm Yên) được đầu tư xây dựng
 theo chuẩn nông thôn mới.

Xã Hùng Lợi một trong những xã khó khăn của huyện Yên Sơn, sau hơn 5 năm xây dựng nông thôn mới, xã mới hoàn thành được 7/19 tiêu chí. Đồng chí Đỗ Ngọc Ước, Phó chủ tịch UBND xã chia sẻ, xã đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành 12 tiêu chí còn lại. Nan giải nhất là tiêu chí giao thông, nhà ở dân cư; thu nhập và an ninh trật tự...

Đối với tiêu chí giao thông, từ năm 2012 đến nay, được sự hỗ trợ đắc lực của Nhà nước xã mới hoàn thành được 4 cây cầu treo dân sinh. Tuy nhiên khó khăn hiện nay của xã là làm sao để hoàn thành được trên 21 km đường giao thông nông thôn. Hiện tại xã mới chỉ bê tông hóa được 9 km, trong đó nhà nước hỗ trợ xây dựng 3,5 km; nhân dân tự làm 5,5 km.

Bên cạnh đó, việc hoàn thành tiêu chí về nhà ở dân cư lại còn khó hơn nhiều. Qua rà soát của UBND xã, mới có 150 nhà ở dân cư được cứng hóa, chiếm 10% tổng số nhà ở dân cư trên địa bàn. Là xã thuần nông, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn trên 60% thì việc người dân xã Hùng Lợi có điều kiện để xây dựng cải tạo nhà ở theo chuẩn 3 cứng (cứng mái, cứng khung và cứng nền) thì không thể một sớm, một chiều mà xong được.

Cũng như xã Hùng Lợi (Yên Sơn), tại các xã Yên Phú, Hùng Đức (Hàm Yên), Linh Phú, Tri Phú (Chiêm Hóa)... tiến độ xây dựng nông thôn mới cũng đạt ở mức thấp, từ 8 đến 10 tiêu chí và để đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới là cả một chặng đường rất dài.

Lãnh đạo UBND xã Yên Phú (Hàm Yên) cho biết: Nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước thì đích đến nông thôn mới của xã còn xa mới có thể thực hiện được. Đặc biệt là các tiêu chí: Giao thông; mức sống dân cư; môi trường. Riêng về tiêu chí môi trường, trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới, hiện xã Yên Phú vẫn đang khảo sát, tìm địa điểm quy hoạch bãi rác. 

Theo đánh giá của Văn phòng Ban điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, hầu hết các xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao có địa hình khó khăn. Mặt khác tại các địa phương này xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới thấp dẫn đến việc tổ chức phát triển sản xuất, tạo sinh kế để nâng cao thu nhập cho người dân rất khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Thực tế cho thấy, tập quán sản xuất của người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa còn lạc hậu, diện tích đất canh tác ít, chủ yếu là đất đồi rừng, khó sản xuất. Bên cạnh đó là tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, chưa có nhiều mô hình sản xuất hàng hóa tập trung... Do đó, việc thực hiện các tiêu chí về thu nhập, giao thông, thủy lợi, hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất văn hóa cũng là một bài toán nan giải

Tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao, rút ngắn khoảng cách giữa các địa phương và từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn, tỉnh đã có kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Theo kế hoạch tỉnh sẽ đầu tư 8.752,5 tỷ đồng.  Trong đó, ngân sách nhà nước là 3.286,7 tỷ đồng; vốn tín dụng 3.735,1 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 848,4 tỷ đồng; vốn nhân dân đóng góp là 882,4 tỷ đồng. Nguồn vốn sẽ được huy động, thực hiện theo cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh liên quan đến phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và vốn lồng ghép của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu... để hỗ trợ các địa phương hoàn thiện các nhóm tiêu chí về quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện và phát triển sản xuất. 

Trước mắt, trong năm 2016 này, tỉnh đầu tư 116,4 tỷ đồng xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cho địa phương, trong đó có các xã nằm trong lộ trình hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2016 và những xã khó khăn nằm trong đối tượng được ưu tiên.

Bài, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục