Đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao

Từ năm 2018 đến nay, Đảng uỷ chính quyền và nhân dân xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đã linh hoạt, tiếp tục chung sức, đồng lòng nâng cao 19/19 tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Qua đó đem đến sự thay đổi rõ nét khi hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao.

Diện mạo thôn Khuôn Thống, xã Phúc Ninh đã thay đổi rõ nét từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, đây là một trong 22 thôn đầu tiên trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Để có được những kết quả này, những đảng viên trong Chi bộ thôn đã năng nổ, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc ở khu dân cư để huy động được tối đa mọi nguồn lực và sức dân để thức hiện các tiêu chí của thôn kiểu mẫu.

Thôn Khuôn Thống chỉnh trang khuôn viên, tường rào Nhà văn hóa

Khi thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, xã Phúc Ninh xác định tập trung vào các tiêu chí như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và môi trường... Để người dân nhận thức được xây dựng NTM nâng cao là quyền lợi và trách nhiệm của mình, cấp ủy, chính quyền các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong hành động. Đối với sản xuất nông nghiệp, phát huy lợi thế của địa phương xã đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất tập trung có hiệu quả kinh tế cao gắn với tiêu thụ sản phẩm thông qua việc thành lập các Hợp tác xã. Diện tích cây ăn quả phát triển theo hướng hữu cơ, an toàn cũng được người dân nhân rộng, nhiều hộ gia đình ở các thôn trên địa bàn xã đã mạnh dạn đầu tư, tìm tòi và áp dụng tiến bộ khoa học vào trồng và phát triển cây ăn quả, đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các hộ có diện tích cây trồng và sản lượng lớn đã chủ động liên hệ, gắn kết nơi tiêu thụ sản phẩm tạo thành chuỗi, từ trồng cây ăn quả xã có nhiều hộ khá giả, kinh tế của xã ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, đóng góp rất nhiều trong xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người của Phúc Ninh đã đạt 44 triệu đồng/ người/ năm.

Người dân trồng cây ăn quả hướng hữu cơ, an toàn

Phúc Ninh có sự đổi thay rõ nét cả chiều sâu và chiều rộng. Cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng được hoàn thiện. Nhiều đường làng, ngõ xóm được chỉnh trang sạch, đẹp, những ngôi nhà khang trang điểm tô cho diện mạo mới…

 Diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc 

Những kết quả đó là động lực để địa phương này quyết tâm thực hiện thành công nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu văn minh và hiện đại với lộ trình phù hợp, đảm bảo thực chất trong những năm tiếp theo./.

Bài, ảnh: Viết Kiều/yenson.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục