Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Chiêm Hóa năm 2024

Ngày 13/5, UBND huyện Chiêm Hoá đã tổ chức họp Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo cuộc họp có các đồng chí: Vũ Quang Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

Cùng dự có các đồng chí trong Tổ công tác theo Quyết định số 1443 ngày 23/4/2024 của Chủ tịch UBND huyện về việc Thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Toàn cảnh cuộc họp Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện.

Tính đến thời điểm báo cáo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham mưu triển khai tổ chức thực hiện thi công và giải ngân vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia cơ bản đã đạt được một số kết quả nhất định. Tổng số kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024 là 398.434,07 triệu đồng (Gồm: Vốn năm 2022; 2023 chuyển sang và vốn năm 2024. Trong đó, vốn đầu tư là 263.147,91 triệu đồng; Vốn sự nghiệp là 135.286,17 triệu đồng. Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 10/5/2024 được 46.916,73/398.434,07 triệu đồng, đạt 11,78% vốn kế hoạch.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo đánh giá, đến thời điểm hiện tại, tiến độ thực hiện thi công và giải ngân vốn đầu tư công và vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia còn chậm. Tỷ lệ giải ngân tổng các nguồn vốn mới đạt 10,49% (Vốn đầu tư giải ngân đạt 17,73%; Vốn sự nghiệp đạt 0,2%). Tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp năm 2023 sang 2024 các đơn vị thi công thực hiện còn chậm. Nguyên nhân là do các nhà thầu chưa tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công; các công trình đã thi công hoàn thành chủ đầu tư chậm hoàn thiện hồ sơ kiểm tra nghiệm thu, lập báo cáo quyết toán trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Các công trình khởi công mới năm 2024 đang thực hiện các bước đầu tư, chưa có khối lượng để thanh toán vốn. Vốn chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2024 vừa được HĐND tỉnh phê duyệt, chủ đầu tư đang thực hiện lập chứng từ thanh toán vốn. Tiến độ thực hiện các bước đầu tư công trình do UBND xã làm chủ đầu tư thực hiện chậm, hồ sơ quyết toán một số chủ đầu tư nộp chưa đầy đủ thủ tục phải trả lại chỉnh sửa, bổ sung. Tiến độ giải phóng mặt bằng các khu dân cư để bán đấu giá quyền sử dụng đất còn nhiều vướng mắc do các hộ dân không hợp tác kiểm đếm tài sản. Các chủ đầu tư chưa chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để UBND huyện, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Công tác chỉ đạo, điều hành một số chủ đầu tư còn lúng túng, chưa chủ động báo cáo và liên hệ cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Công tác rà soát, xác định đối tượng, danh mục công trình ở một số địa phương chưa sát với thực tế, dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn và tổng mức đầu tư.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu: Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư đến ngày 31/12/2024 đạt kế hoạch được giao,  các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, các chủ đầu tư xây dựng công trình và các nhà thầu thi công xây dựng thực hiện nghiêm túc Văn bản số 1797 ngày 12/4/2024 của Huyện ủy Chiêm Hóa; Văn bản số 799 ngày 15/4/2024 của UBND huyện Chiêm Hóa; Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục các bước về chủ trương đầu tư, phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu, kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng thi công. Đối với các công trình, dự án đã thi công hoàn thành trước ngày 30/4/2024: Yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng công trình, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng, lập hồ sơ báo cáo quyết toán nộp cơ quan chuyên môn theo phân cấp thẩm tra trước ngày 25/5/2024; Các công trình đã nộp hồ sơ quyết toán trước ngày 30/4/2024 cơ quan thẩm tra (Phòng Tài chính - Kế hoạch) đẩy nhanh tiến độ thẩm tra trình trình phê duyệt quyết toán xong trước ngày 05/6/2024, đến ngày 30/9/2024 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Các công trình, dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2024: Yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, trước ngày 30/6/2024 giải ngân tối thiểu đạt 70% kế hoạch vốn của từng công trình được giao vốn; trước ngày 31/12/2024 phải bàn giao đưa công trình vào sử dụng và giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thiết kế thẩm định, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu khởi công xây dựng công trình trước ngày 30/6/2024 và giải ngân tối thiểu đạt 50% kế hoạch vốn của từng công trình được giao vốn.

Các cơ quan chuyên môn tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thẩm định trình phê duyệt dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; thẩm định, phê duyệt kế hoạch, tổ chức thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu nhất là các công trình khởi công trong năm 2024; thẩm tra, phê duyệt quyết toán, đôn đốc, phối hợp, kiểm tra các chủ đầu tư trong việc triển khai đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành. Tổ chức kiểm tra các bước đầu tư, quản lý chất lượng, tiến độ thực hiện theo hợp đồng của các chủ đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng để làm rõ nguyên nhân thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu Quốc gia chậm so với kế hoạch. Giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách các chương trình, dự án thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo cùng với các cơ quan thường trực giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thưc hiện việc giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện.

 

Quang Huy/chiemhoa.gov.vn

Tin cùng chuyên mục