Công an Tuyên Quang góp sức xây dựng nông thôn mới

Đảm bảo an ninh trật tự - Một trong những tiêu chí quan trọng góp phần vào sự thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà Công an cơ sở là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong tiến trình thực hiện, 6 tháng đầu năm 2022, với quyết tâm của toàn ngành, toàn lực lượng, sự đồng lòng giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất đáng phấn khởi.

Hội nghị triển khai công tác điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Tràng đà năm 2022.

Xác định phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) là một nhiệm vụ quan trọng. Công an tỉnh Tuyên Quang đã triển khai kế hoạch số 813/KH-CAT-PV05 ngày 16/02/2022 về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 với nhiều biện pháp, giải pháp. Qua đó, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường lành mạnh để thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Công an Tuyên Quang tham gia Đại hội thể thao lần thứ 19 năm 2022.

Kết quả thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng Công an đã góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM trong thời gian qua. Cụ thể, trong công tác đảm bảo an ninh nông thôn, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn. Giải quyết kịp thời, ổn định các điểm xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài… Công an các địa phương chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, quản lý, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại các địa bàn dân cư; triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên các lĩnh vực trọng điểm như dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, văn hóa, tư tưởng... Nhờ vậy, tình hình  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và ở các xã trong những năm qua luôn được giữ vững ổn định.

Tình hình trật tự an toàn xã hội: Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 137 vụ/324 đối tượng, giảm 05 vụ (3,52%) so với cùng kỳ 2021; Tội phạm về kinh tế xảy ra 24 vụ/45 đối tượng; Tội phạm về ma túy phát hiện 179 vụ/247 đối tượng; Tội phạm về môi trường xảy ra 17 vụ/24 đối tượng; Tội phạm về chức vụ phát hiện 10 vụ/20 đối tượng; Tội phạm trên lĩnh vực công nghệ thông tin xảy ra 02 vụ/07 đối tượng; Tệ nạn đánh bạc phát hiện 93 vụ/419 đối tượng giảm 33 vụ (26,19%) so với cùng kỳ năm 2021. Đến hết năm 2021 có 109/122 xã đạt tiêu chí số 19. Đặc biệt, đối với 09 xã trong lộ trình “Xã nông thôn mới” và 06 xã xây dựng “xã nông thôn mới nâng cao” 01 xã xây dựng “xã nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2021 đều đạt chuẩn Chỉ tiêu 19.2 - Tiêu chí 19.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc: Công an tỉnh đã phối hợp với UBMT Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, ban ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến tập trung được 1.497 buổi với 108.79 lượt cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh, nông dân, vận động quần chúng nhân dân tự giác giao nộp 320 khẩu súng các loại, 07 lựu đạn, 798 viên đạn các loại, 08 dao, kiếm… phát 4.568 phiếu tố giác tội phạm (trong đó đã có 73 phiếu có giá trị)

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” , Kế hoạch số 197/KH-BCA-V05 ngày 29/4/2022 của Cục V05 Bộ Công an về công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, các Văn bản khác của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025. Công an tỉnh đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện tranh chấp có liên quan trực tiếp đến lợi ích chính đáng của người dân, góp phần củng cố lòng tin của quần chúng Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện ngay tại cơ sở. Song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để nâng cao cảnh giác, nhận thức, hiểu biết pháp luật trong nhân dân. Xây dựng, duy trì giữ vững và nhân rộng các xã đạt Tiêu chí “An ninh trật tự” trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; kịp thời tham mưu đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Thực hiện theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, thời gian tới cần tập trung củng cố, xây dựng Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực nông thôn; thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Phát huy thế trận lòng dân, động viên, khích lệ Nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, thôn, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật, tái hòa nhập cộng đồng, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng Công an, Quân sự và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục bám sát, nắm bắt tình hình, tâm tư, những bức xúc trong nhân dân, kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết dứt điểm ở cơ sở. Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền làm cho người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhằm nâng cao nhận thức cũng như sự tích cực ủng hộ, tham gia của người dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ đưa Tuyên Quang hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 theo đúng tiến độ đề ra./.

Lê Thiệu Tân/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục