Bạch Xa phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2022

Với kết quả thực hiện hoàn thành 12/19 tiêu chí xã nông thôn mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên quyết tâm thực hiện hoàn thành 07 tiêu chí còn lại để đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2022.

Người dân xã Bạch Xa tích cực trong thực hiện bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn.

Bạch Xa là xã phía Bắc huyện Hàm Yên, cách trung tâm huyện Hàm Yên 31 km. Xã có 10 thôn, với tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 2.370,72 ha, có vị trí tương đối thuận lợi, có vị trí tiếp giáp với huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang và các xã: Yên Thuận, Minh Khương, Yên Lâm, huyện Hàm Yên. Xã có dòng Sông Lô, đường Tỉnh lộ 189 và nhiều tuyến đường trục chính chạy qua là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa và tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật.

Đánh giá hiện trạng nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, năm 2011 xã mới hoàn thành 01/19 tiêu chí (tiêu chí số 19 về An ninh chính trị, trật tự xã hội, tên tiêu chí cũ) và hoàn thành 03 chỉ tiêu gồm: Chỉ tiêu 15.1. Tỷ lệ người dân nông thôn tham gia các hình thức bảo hiểm Y tế; 18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; 18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” (tên chỉ tiêu cũ). Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội khi đó còn nhiều khó khăn: Không có đường quốc lộ đi qua, chỉ có 5.5 km đường tỉnh lộ, đường xã chủ yếu là đường cấp phối, đi lại của bà còn nhân dân chủ yếu bằng đường thủy (phương tiện thuyền, đò), đường liên thôn, nội thôn, nội đồng chưa được bê tông hóa,... nên gặp khá nhiều khó khăn trong việc buôn bán, giao lưu, trao đổi hàng hóa; nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, chưa quy hoạch được vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển; số hộ có nhà ở kiên cố, bán kiên cố còn ít, còn nhiều hộ ở nhà tạm và dột nát (233 hộ); thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao (50,96%); tỷ lệ hộ gia đình có 3 công trình vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh còn thấp;...

Đến nay, xã Bạch Xa đã hoàn thành 12/19 tiêu chí và đang được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 07 tiêu chí còn lại để đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2022. Đạt chuẩn 12 tiêu chí trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, xã Bạch Xa luôn xác định người dân giữ vai trò quyết định đến thành công trong thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, việc phát huy hiệu quả vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện các tiêu chí gắn với đời sống sinh hoạt, sản xuất góp phần tạo động lực khuyến khích người dân chủ động thực hiện các tiêu chí thuộc trách nhiệm của mình, từ đó đã đạt được những kết quả quan trọng sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình: Nâng tỷ lệ đường giao thông nông thôn được bê tông hóa trên 50%; đảm bảo tỷ lệ diện tích tưới chắc trên 80%; số hộ gia đình được sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn đạt 98,6%; 10/10 thôn có nhà văn hóa gắn liền với khu thể thao thôn; nâng mức thu nhập từ 04 triệu đồng năm 2011 lên 32,4 triệu đồng/người/năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 50,96% năm 2011 xuống còn 22,1% năm 2020; hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 90%; người dân chủ động tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%;  số thôn đạt chuẩn thôn văn hóa là 80%; trên 80% số hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch...

Cùng với đó, việc lồng ghép hiệu quả nguồn vốn từ các Chương trình, dự án, từ các cơ chế chính sách đã góp phần thực hiện hoàn thành một số tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội: Giao thông; Thủy lợi; Điện; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thông tin truyền thông;... Ngoài ra, tiêu chí về giáo dục và đào tạo, tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tiêu chí về quốc phòng và an ninh cũng luôn được chú trọng củng cố, duy trì và giữ vững đạt chuẩn.

Chia sẻ về tinh thần, cũng như sự quyết tâm của cán bộ và nhân dân xã Bạch Xa về mục tiêu phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2021, đồng chí Lê Văn Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bạch Xa cho biết: Tinh thần quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn xã là rất rõ, tác động của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng đã được khẳng định từ thực tiễn sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình. Do vậy, việc hoàn thành 07 tiêu chí còn lại, trong đó những tiêu chí thuộc trách nhiệm của người dân đã và đang được người dân chủ động thực hiện để sớm hoàn thành trong năm 2021: Đã thực hiện xóa 15/26 nhà tạm, dột nát và đang tiếp tục thực hiện đối với 15 nhà còn lại; chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo; đồng thời tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn, tiến tới xanh - sạch - đẹp - văn minh; đối với tiêu chí liên quan đến hạ tầng kinh tế - xã hội (trường học, cơ sở vật chất văn hóa, trạm y tế) cũng đã có sự chuẩn bị về mặt bằng xây dựng, khi có nguồn lực hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước sẽ được đảm bảo thực hiện hoàn thành.

Quyết tâm phấn đấu xã Bạch Xa hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022, đó là khẳng định của đồng chí Trưởng Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã và đó cũng là nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã, chúng tôi sẽ kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới những năm qua, để xây dựng quê hương Bạch Xa không ngừng phát triển, gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn./.

Trần Gia Lam/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục