Hoàng Khai đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày 21/9/2022 huyện Yên Sơn tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Hoàng Khai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã Hoàng Khai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tới dự buổi lễ có: Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đồng chí Nguyễn Công Hàm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Phạm Ninh Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Huyện Yên Sơn; Đồng chí Nguyễn Hữu Phương, Phó Bí thư Huyện ủy Huyện Yên Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, huyện; đại diện lãnh đạo các ngành, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện Yên Sơn, xã Hoàng Khai và đông đảo Nhân dân xã Hoàng Khai.

Trình bày báo cáo tại buổi lễ, Ông Trần Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã cho biết, tổng kinh phí xã huy động được trên 151 tỷ đồng từ các nguồn vốn để thực hiện Chương trình, trong đó nhân dân đóng góp 21 tỷ đồng, chiếm 20,52%. Đến hết năm 2021 xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản.

Theo Chủ tịch UBND xã Hoàng Khai, sau khi hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM, nâng cao trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng cao một số tiêu chí Phấn đấu hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu; phấn đấu tỷ lệ thôn, được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa đạt 100%. Tỷ lệ tổ chức chính trị, xã hội được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa đạt 90%. Tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa đạt 90%. Tỷ lệ trường công lập (Mầm non, Tiểu học, THCS, ) đạt chuẩn quốc gia 100%, trong đó số trường đạt chuẩn mức độ 2 trên 70%; tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt trên 70%. Phấn đấu đến năm 2025, xã Hoàng Khai cơ bản không còn hộ nghèo (Không tính hộ nghèo không có sức lao động). Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 100%. Tỷ lệ rác thải được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý đạt 100%. Tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

Chương trình văn nghệ chào mừng xã Hoàng Khai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Nguyễn Mạnh Tuấn đánh giá cao kết quả của chính quyền và Nhân dân xã Hoàng Khai đã đạt được trong quá trình xây dựng NTM. Đồng thời cho rằng, với lợi thế địa lý, khí hậu thuận lợi, Hoàng Khai sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế của xã, trọng tâm là: thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế sản phẩm và phát triển bền vững; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đối với cây trồng, vật nuôi có lợi thế, phát triển kinh tế du lịch... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển nông lâm nghiệp, như: Nghị quyết số 03/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương.

Tất cả 18/18 tiêu chí của xã đạt tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Trong đó, nhiều nhóm tiêu chí đạt kết quả cao như: Tỷ lệ đường trục chính đường xã, liên xã được cứng hóa đạt 100%; trạm y tế xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,4%; đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,85%; thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2021 đạt 49,3 triệu đồng/người/năm. “Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của tỉnh, huyện; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Hoàng Khai đã triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM một cách chủ động, sáng tạo, với nhiều giải pháp mang tính đột phá, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mới và cách làm hay, mang lại những hiệu quả thiết thực” - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh –Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh. Để tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí NTM theo hướng kiểu mẫu, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn yêu cầu xã Hoàng Khai cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, Cần bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quá trình nỗ lực, phấn đấu xây dựng NTM của xã để từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch để người dân thực sự là chủ thể thực hiện và là đối tượng được thụ hưởng những kết quả tích cực từ chương trình xây dựng NTM.

Thứ hai, Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng đã được đầu tư xây dựng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ ba, Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, xây dựng và tham gia chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản gắn với thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”: trong đó tập trung vào các sản phẩm có tiềm năng lợi thế của xã, của huyện như: Mô hình nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi trâu bò vỗ béo, trồng lúa chất lượng cao, trồng rau và các ngành nghề kinh doanh dịch vụ khác. Đặc biệt xã cần đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất hàng hoá, tập trung, tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, an toàn, đặc trưng và có khả năng cạnh tranh trên thị trường...

Thứ tư, Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với đó, cần có các biện pháp thiết thực để giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn, phát huy bản sắc và những truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương.

Thứ năm, Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục lãnh đạo nhân dân giữ vững và phát huy những thành quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và hoàn thành mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tới./.

Lê Thiệu Tân/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục