Tiến Bộ đạt chuẩn nông thôn mới

- Ngày 14-7, UBND huyện Yên Sơn công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Tiến Bộ đạt chuẩn nông thôn mới. Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Thế ...