Hùng Đức trên đường về đích nông thôn mới

Hùng Đức là 01 trong 03 xã nằm trong kế hoạch của huyện Hàm Yên đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023. Ngay từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Hùng Đức đã tích cực triển khai các hoạt động với tinh thần quyết tâm phấn đấu về đích NTM theo đúng kế hoạch.

Nỗ lực về đích đúng kế hoạch

Năm 2023 toàn tỉnh có 12 xã đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) gồm: Xã Khâu Tinh huyện Na Hang; xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa; xã Minh Hương, Hùng ...

Hợp Hoà phấn đấu xây dựng nông thôn mới

Hợp Hoà là xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) muộn nhất của huyện Sơn Dương, nhưng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và sự ...