“Nước rút” về đích nông thôn mới

- Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2020, 11 xã trong kế hoạch hoàn thành nông thôn mới (NTM) đang dồn lực “nước rút” để về đích đúng hẹn.

Thanh niên Na Hang thi đua làm giàu

- Với cách làm sáng tạo, phong trào thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương đã lan tỏa rộng khắp ở Na ...