Bức tranh mới ở Hợp Thành

- Sau những nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới, bức tranh nông thôn Hợp Thành (Sơn Dương) được tô điểm nhiều “gam màu” tươi sáng. Sự sung túc, đủ ...