Xây dựng nông thôn mới xã Phúc Ninh: Nhìn lại chặng đường phấn đấu

Phúc Ninh hôm nay đã khoác trên mình chiếc áo mới, với sự đổi thay tích cực về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa tốt đẹp được phát huy, môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Đạt được những kết quả đó là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trụ sở xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn

Xã Phúc Ninh nằm ở phía Bắc huyện Yên Sơn, giáp với 07 xã gồm: Chiêu Yên, Lực Hành, Xuân Vân, Thắng Quân, Tân Long, Tứ Quận (huyện Yên Sơn) và Đức Ninh (huyện Hàm Yên). Là nơi hợp lưu của hai con sông, đó là Sông Lô và Sông Gâm, cách trung tâm huyện khoảng 10km, cách trung tâm Thành phố Tuyên Quang khoảng 23km. Xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới năm 2011, xã Phúc Ninh mới đạt 4/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng về xã nông thôn mới; đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 19,5 %, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 11,9 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp với quy mô nhỏ, lẻ; kết cấu hạ tầng còn kém đồng bộ và chưa hoàn chỉnh; việc áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế của nhân dân còn nhiều hạn chế; công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức xã và lãnh đạo thôn còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng nông thôn mới.

Trao đổi về chặng đường phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới, ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, năm 2018, Phúc Ninh được đưa vào kế hoạch phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên kết quả rà soát hết năm 2017, xã mới hoàn thành 8/19 tiêu chí. Để đạt chuẩn xã nông thôn mới cần phải thực hiện hoàn thành 11 tiêu chí còn lại, đặt ra rất nhiều những khó khăn cần được giải quyết để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch.

Nhìn lại khối lượng công việc cần hoàn thành, đồng chí nhấn mạnh: Đó là khối lượng công việc rất lớn nhưng với sự quyết tâm cao độ của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc chủ động, tích cực của nhân dân các dân tộc trên địa xã, sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, cùng sự hướng dẫn chi tiết, cụ thể của các phòng, ban chuyên môn của huyện. Đến hết năm 2018, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Với 70,9% hệ thống đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa; đảm bảo diện tích đất trồng lúa 2 vụ được nước chủ động đạt 94,48 %; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện thường xuyên an toàn đạt 99,93%; tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn đạt 87,38%, không còn nhà tạm, dột nát; thu nhập bình quân người đạt 31,2 triệu đồng/ người/ năm 2018 (tăng 2,6 lần so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo còn 9,8% (giảm 20,4% so với năm 2011).

Hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, xã Phúc Ninh đã huy động được nguồn lực trên  90 tỷ  đồng, trong đó: Nhân dân đóng góp khoảng 9,3%; huy động từ doanh nghiệp khoảng 6,4%; nguồn vốn tín dụng khoảng 9,8%; còn lại là nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Có được những kết quả quan trọng trong tổ chức thực hiện Chương trình, bà Khúc Thị Thu Thủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chia sẻ, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn, hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành tỉnh, huyện, quá trình tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn xã đã rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng:

Một là: Hằng năm cấp ủy Đảng, Ban chỉ đạo xã chủ động đánh giá tình hình và kết quả thực hiện, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch định hướng của năm để nhân dân ở các thôn bàn bạc, xác định từng nội dung công việc cần làm, thời gian thực hiện và đặc biệt là huy động nguồn lực thực hiện. Cấp ủy phải chủ động đề xuất kịp thời và tranh thủ tốt sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện trong thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch.

Hai là: Bước đầu thực hiện phải chủ động lựa chọn, xác định các tiêu chí thực hiện xuất phát từ nguyện vọng, cũng như khả năng tham gia đóng góp của nhân dân; các tiêu chí mà kết quả mang lại làm tiền đề trong việc thực hiện các tiêu chí khác thì triển khai thực hiện trước nhằm tạo động lực cho người dân chủ động tham gia thực hiện Chương trình, như: Đường giao thông nông thôn; kênh mương nội đồng; xây dựng nhà văn hoá thôn;... Đặc biệt, trong thực hiện phát triển sản xuất, xã đã khẳng định được những thành công bước đầu trong phát triển trồng cây ăn quả để xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.


Mô hình trồng Bưởi hộ gia đình ông Nguyễn Tài Lễ, thôn Yên Sở, xã Phúc Ninh

Ba là: Nhất quán quan điểm làm thay đổi nhân thức sâu sắc trong hệ thống chính trị và mọi người dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới là “Nhà nước định hướng và hỗ trợ về cơ chế, chính sách, người dân là chủ thể thực hiện”, làm cho mọi người dân đều nhận thức được việc xây dựng nông thôn mới là việc của cộng đồng thôn, của mỗi người dân; xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước. Phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Mọi khoản đóng góp, quyền lợi và nghĩa vụ phải được công khai, minh bạch trước nhân dân.

Bốn là: Người cán bộ tuyên truyền phải là người có uy tín, nắm chắc tình hình địa phương, am hiểu nội dung cần tuyên truyền, vận động; đội ngũ cán bộ, đảng viên,  nhất là cán bộ quản lý lãnh đạo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, sâu sát với quần chúng, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cũng như chủ động giải quyết tốt, kịp thời mọi vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, vận động và tổ chức thực hiện dù là công việc nhỏ nhất. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhân rộng điển hình, gương người tốt, việc tốt.

Với những thành tựu đạt được, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho cán bộ và nhân dân xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn. Tin tưởng rằng xã Phúc Ninh sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để sớm hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới./.

Trần Gia Lam/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục