Huyện Lâm Bình tập trung chỉ đạo thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm.

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường sống ở khu vực nông thôn; nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, thu gom, xử lý chất thải, rác thải theo quy định. Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Lâm Bình đã ban hành kế hoạch về thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện (Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 18/7/2019).

Người dân xã Lăng Can thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Theo nội dung kế hoạch, huyện Lâm Bình xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện 08 chỉ tiêu của tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm đến năm 2020: 100% số hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó, từ 50% số hộ trở lên được sử dung nước sạch theo quy định); tổ chức thu gom chất thải rắn, rác thải sinh hoạt các khu dân cư tập trung, các cơ quan, đơn vị, trường học tại khu vực trung tâm xã; thu gom xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định; hạn chế việc sử dụng thuốc diệt cỏ trong sản xuất; 100% các cơ sở sản xuất - kinh doanh tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; tỷ lệ hộ có 3 công trình hợp vệ sinh đạt từ 95% trở lên, tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh đạt 98%; các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, cơ sở thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến thực phẩm, cơ sở kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.

Để triển khai thực hiện kế hoạch, đồng chí Ma Ngọc Trường – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Lâm Bình cho biết: Với mục tiêu đã được xác định, Ban Chỉ đạo huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và từng phòng, ban chuyên môn trong việc chịu trách nhiệm thực hiện từng chỉ tiêu của tiêu chí gắn với một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

Thứ nhất là: Tập trung cho công tác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cở sở sản xuất - kinh doanh tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; rà soát, hướng dẫn các cơ sở sản xuất - kinh doanh thành lập mới xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ môi trường theo quy định;

Thứ hai là: Đảm bảo 100% các tuyến đường trục thôn, đường ngõ xóm, khu vực công cộng (nhà văn hóa thôn, trường học, điểm dân cư tập trung) được vệ sinh quét dọn thường xuyên; khuyến khích trồng hoa, cây cảnh, cây bóng mát các tuyến đường giao thông nông thôn có điều kiện;

Thứ ba là: Quản lý đất, hạ tầng kỹ thuật tại các công trình nghĩa trang đã được xây dựng theo quy hoạch; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện mai táng theo quy định, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minh, hiện đại;

Thứ tư là: Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thu gom, xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt; thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật vào đúng nơi quy định; hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ trong sản xuất, hướng dẫn sử dụng thuốc đúng cách, đúng liều lượng, đúng danh mục thuốc được phép sử dụng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm việc kinh doanh thuốc diệt cỏ ngoài danh mục được phép sử dụng;

Thứ năm là: Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ gia đình xây dựng 03 công trình vệ sinh (đảm bảo hoàn thành mục tiêu nâng tỷ lệ hộ có 03 công trình hợp vệ sinh lên 97,12%); xây dựng chuồng trại chăn nuôi, (đảm bảo hoàn thành mục tiêu nâng tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh lên 98%)

Thứ sáu là: Tập trung rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất , hộ gia đình, cơ sở thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến thực phẩm; hộ gia đình, cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn để hướng dẫn thực hiện cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm và các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Đồng chí Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đặc biệt nhấn mạnh, bên cạnh việc tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt 08 chỉ tiêu của tiêu chí, Ban chỉ đạo huyện cũng đã đề ra một nhiệm vụ hết sức quan trọng về xây dựng mô hình điểm về vệ sinh môi trường ở thôn, bản, khu dân cư. Huyện đã lựa chọn 02 thôn (Thôn Nà Vài, xã Thổ Bình và thôn Nà Đông, xã Thượng Lâm) để thực hiện chỉ đạo điểm về xây dựng và thực hiện mô hình tự quản thu gom, xử lý 100% chất thải rắn, rác thải sinh hoạt của hộ gia đình, khu công cộng (đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa thôn,... của thôn, bản).

Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm

Với việc xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm của huyện Lâm Bình là một nhiệm vụ đặt ra có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định chất lượng và mục tiêu “cốt lõi” của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn hướng tới là không ngừng nâng cao đời sống vật chất của người dân và làm thế nào để người dân nông thôn được sống trong môi trường chất lượng, xanh – sạch – sáng, an toàn, ngày càng văn minh và hiện đại. Tin tưởng rằng với ý chí quyết tâm của Ban Chỉ đạo huyện và sự nỗ lực cố gắng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Lâm Bình, các mục tiêu đã đề ra về thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm đến năm 2020 sẽ được đảm bảo thực hiện hoàn thành./.

Trần Gia Lam/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục