Tam Đảo băng băng về đích nông thôn mới

Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Tam Đảo đã có 8/8 xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM theo đúng quy định của Bộ tiêu chí Quốc ...

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, các cấp ủy đảng huyện Chiêm Hóa đã tích cực ...