Tích cực xây dựng công trình vệ sinh góp phần hoàn thành tiêu chí Môi trường của nhân dân xã Tân Thịnh

Bên cạnh việc đóng góp tiền của, công sức để tham gia xây dựng các công trình hạ tầng như làm đường giao thông, lắp đặt kênh mương, xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao, bà con nhân dân xã Tân Thịnh còn chủ động chỉnh trang nhà cửa, xây dựng hệ thống 03 công trình vệ sinh đạt chuẩn theo quy định. Đặc biệt với phong trào xây dựng công trình vệ sinh bằng ống bi với giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều hộ dân trong xã đang được người dân tích cực tham gia thực hiện.

Đoàn kết xây dựng khu dân cư giàu đẹp

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của MTTQ Việt Nam, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò của mình trong việc xây dựng, ...

Văn Phú bê tông đường giao thông nội đồng

Từ sự hỗ trợ của Nhà nước, cùng sự đồng lòng góp sức của nhân dân, nhiều tuyến đường nội đồng, đường vào vùng sản xuất hàng hóa tập trung xã Văn Phú ...

“Gỡ khó” để triển khai OCOP

Chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm” (OCOP) được triển khai một thời gian nhưng ở một số địa phương miền núi vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong ...