Phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới ở Thượng Ấm

Đến xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi nhanh chóng của vùng quê này, đường vào các thôn đã được bê tông hóa. Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thi đua lao động sản xuất nâng cao thu nhập, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được phát huy.

Mô hình trồng lúa Hòa Phát 3 ở thôn Ấm Thắng, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương

Xác định phát triển kinh tế vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Thượng Ấm đã thực hiện nhiều biện pháp giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng quy hoạch cơ cấu kinh tế vùng, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo mô hình gia trại, trang trại, thực hiện có hiệu quả các đề án sản xuất nông lâm nghiệp, nhất là Đề án xây dựng cánh đồng có thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm.

Bên cạnh việc tập trung xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, xã đã triển khai tích cực các giải pháp ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt và chăn nuôi. Khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gắn với tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Là một thôn khó khăn của xã Thượng Ấm, với 47 hộ gia đình là đồng bào dân tộc Nùng. Thôn Khuôn Lăn nằm lọt giữa một thung lũng rộng tới vài chục héc ta. Nếu như trước đây, người dân ở thôn quen với tập quán làm nương, thả rông gia súc, thì nay bà con đã thay đổi nhận thức và tập quán canh tác, người dân đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật  để thâm canh tăng vụ, nâng cao năng xuất cây trồng. Do diện tích trồng cây lúa nước không nhiều nên những năm gần đây, bà con trong thôn đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó tập trung vào chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa và trồng rừng. Hiện nay, hầu hết các hộ gia đình trong thôn đều tham gia trồng rừng, nhà ít thì có 01 đến 02 ha, nhà nhiều thì đến hàng chục ha. Do được hướng dẫn khoa học kỹ thuật nên rừng trồng của bà con đều phát triển tốt và trở thành cây làm giàu cho nhiều hộ dân nơi đây.


Diện mạo thôn Khuôn Lăn, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương

Nguồn thu nhập từ trồng rừng kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm đã  làm thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, có thu nhập ổn định, bền vững. Trong thôn chỉ còn 2 hộ gia đình thuộc diện nghèo, 90% số hộ gia đình có nhà mái ngói kiên cố, sắm được nhiều phương tiện sinh hoạt có giá trị, 100% hộ có điện thắp sáng, trẻ em có điều kiện học hành, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững.

Thực hiện Phong trao thì đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân trên địa bàn thôn đã tích cực hưởng ứng thực hiện Phong trào thông qua việc đóng góp ngày công lao động, ủng hộ tiền mặt để xây dựng một số công trình hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn hỗ trợ xi măng của nhà nước, thôn Khuôn Lăn đã tổ chức thi công hoàn thành 4km đường giao thông nông thôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của bà con trong thôn, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định…

Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã đã tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 26,9 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,1%. Để tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, nguồn lao động của địa phương, Đảng bộ xã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo từng năm, trong từng lĩnh vực cụ thể. Trong đó, Đảng bộ xã chú trọng, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đồng thời tích cực thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích cực. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển trồng trọt, chăn nuôi; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Trao đổi với ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Thượng Ấm cho biết: Đến nay xã Thượng Ấm đã hoàn thành 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Để hoàn thành 07 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Tổ chức sản xuất, Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm) trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Thượng Ấm đang tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong nhân dân để hoàn thành những tiêu chí chưa đạt chuẩn. Đồng thời ưu tiên cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo thu nhập ổn định, bền vững cho người dân trên địa bàn xã./.

Thu Hương/VPĐP NTM

Tin cùng chuyên mục