Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 06 tháng đầu năm 2019

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 06 tháng đầu năm 2019 được duy trì tăng trưởng khá, khẳng định chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đã phát huy hiệu quả. Một số lĩnh vực sản xuất của ngành nông nghiệp vẫn đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2018.

Người dân thu hoạch chè tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn

Theo báo cáo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 06 tháng đầu năm 2019, sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản của tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng, cụ thể:

- Lĩnh vực Trồng trọt: Chuyển đổi mạnh cơ cấu giống, đưa các giống lúa tiến bộ kỹ thuật vào gieo cấy, mở rộng diện tích lúa thuần chất lượng cao(diện tích lúa chất lượng tăng 900 ha so với vụ xuân năm 2018), các sản phẩm hàng hoá nông nghiệp chủ lực của địa phương như Chè, Lạc, Cam, Bưởi,... và rau đậu các loạiđược duy trì và mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn: Diện tích chè sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn bền vững Rainforest là 792 ha; diện tích cam theo tiêu chuẩn VietGAP là 311,7 ha, diện tích cam theo hướng hữu cơ là 22,5ha.

- Lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y: Chăn nuôi tiếp tục được duy trì và phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Toàn tỉnh có 17 hợp tác xã và 261 trang trại chăn nuôi. Tuy nhiên, chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Đến ngày 20/6/2019 số hộ có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi là 380 hộ thuộc 166 thôn/54 xã/07 huyện, thành phố, số lợn đã tiêu hủy 4.574 con/248,5 tấn. Tổ chức quyết liệt, đồng bộ các biện pháp xử lý ổ dịch trên địa bàn, tiêu hủy triệt để lợn bị bệnh theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường; duy trì, thành lập 74 chốt kiểm dịch tạm thời và 06 trạm kiểm dịch tại các điểm đầu mối giao thông thực hiện kiểm soát nghiêm việc vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp khoanh vùng, khống chế dịch bệnh; đồng thời thực hiện các giải pháp thú y theo quy định.

- Lĩnh vực Thủy sản: Tiếp tục duy trì, phát triển hình thức nuôi cá lồng trên sông, hồ; tổng số lồng nuôi cá hiện có 1.986 lồng, trong đó có 778 lồng cá đặc sản, chiếm 39,17%. Ước sản lượng thủy sản 6 tháng đạt 3.945,8 tấn (trong đó sản lượng cá đặc sản 341,5 tấn), tăng 546 tấn so với cùng kỳ năm 2018.


Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện tại huyện Na Hang

- Lĩnh vực Lâm nghiệp: 06 tháng đầu năm 2019, trồng rừng tập trung được 9.650,8 ha, đạt 91,9% kế hoạch. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao (đã tổ chức cấp được 1,56 triệu cây giống chất lượng cao, tương đương diện tích 1.011,5 ha đạt 96% nhu cầu đăng ký). Thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn FSC 6 tháng đầu năm 2019 được 3.034,7 ha, nâng diện tích đã cấp toàn tỉnh lên 22.822 ha.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết cực đoan, Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát và diễn biến phức tạp của giá cả thị trường nông sản, một số lĩnh vực sản xuất của ngành nông nghiệp vẫn đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 (Một số chỉ tiêu đạt và vượt cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 như: Diện tích ngô, cam, bưởi, phát triển đàn bò, đàn gia cầm; sản lượng thủy sản...).

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển sản xuất năm 2019, tạo đà cho năm 2020, trong 6 tháng cuối năm cần tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất vụ mùa, vụ đông, cây ăn quả, tăng đàn gia súc ăn cỏ, đàn gia cầm; đẩy mạnh tăng trưởng lĩnh vực đang có dư địa là thủy sản và lâm nghiệp để đảm bảo giá trị sản xuất toàn ngành đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Thu Hương/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục