Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và đào tạo làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Ngày 10/7/2019, Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Lê Hải An - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo dẫn đầu đã làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019. Cùng đi có lãnh đạo Cục Cơ sở vật chất, lãnh đạo một số vụ, phòng, ban chuyên môn của Bộ.

Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.


Toàn cảnh buổi làm việc tại Hội trường UBND tỉnh Tuyên Quang

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan Thường trực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Theo báo cáo, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã huy động  1.015.155 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình xây dựng nông thôn mới: 504.016  triệu đồng, chiếm  49,65 %; Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: 146.955 triệu đồng, chiếm 14,48  %; Vốn tín dụng: 258.682 triệu đồng, chiếm 25,48 %; Vốn doanh nghiệp: 28.973 triệu đồng, chiếm 2,86 %; Vốn nhân dân đóng góp: 76.529 triệu đồng, chiếm 7,53 %.


Đ/c Nguyễn Đại Thành, PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện Chương trình

          Cũng theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm đã hoàn thành xây dựng 77,6 km đường giao thông các loại; hoàn thành lắp đặt 49,16 km kênh mương; đang triển khai xây dựng 17 công trình cầu, tràn liên hợp; xây dựng 52 công trình trường học; sửa chữa, nâng cấp 13 nhà văn hóa xã, 16 sân thể thao xã, 71 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố; nâng cấp, cải tạo 07 chợ nông thôn; nâng cấp 08 đài truyền thanh cơ sở; triển khai xóa nhà tạm cho 182 hộ tại các xã (đến nay có 73 nhà đã hoàn thành); xây dựng 03 công trình Trạm Y tế.

          Các xã mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 đang tập trung quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch. Đến tháng hết tháng 6/2019 có 01 xã đạt 17/19 tiêu chí (xã Thái Bình, huyện Yên Sơn) 01 xã đạt 16/19 tiêu chí (xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương); 03 xã đạt 15/19 tiêu chí (xã Hồng Thái, huyện Na Hang, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương); 01 xã đạt 14/19 tiêu chí (xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa), 01 xã đạt 11/19 tiêu chí (xã Kim Quan, huyện Yên Sơn).


Đ/c Nguyễn Đình Quang, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

             Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịnh UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết, trong thời gian qua tỉnh Tuyên Quang đã tập trung triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Với điều kiện kinh tế còn khó khăn nên tỉnh xác định việc triển khai xây dựng nông thôn mới ở các xã phải vững chắc, làm đến đâu chắc đến đó, với tinh thần nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ. Trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh cũng ưu tiên nguồn lực cho phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đầu tư cho giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, cho người chủ trong tương lai.


Đ/c Lê Hải An - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc

          Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hải An - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới mà tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là sự vào cuộc chỉ đạo sát sao của các cấp, từ tỉnh đến cơ sở. Các nội dung, nhiệm vụ, tiêu chí được triển khai bài bản, rõ ràng, giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị phụ trách, theo dõi, thực hiện. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị thời gian tới tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, cần duy trì và từng bước nâng cao chất lượng tiêu chí; trú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá ở cơ sở; quan tâm tổ chức đi học hỏi các mô hình sản xuất hữu cơ, hoạt động cộng đồng ở các tỉnh trong nước./.

Phạm Đình Tuyên/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục