Chiềng Ngần cán đích nông thôn mới

Bắt đầu triển khai từ năm 2013, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đến nay xã Chiềng Ngần, TP Sơn La (Sơn La) đã cơ bản thực hiện đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM)...