Mỹ Bằng sẵn sàng về đích nông thôn mới nâng cao

Năm 2014, Mỹ Bằng là một trong 7 xã đầu tiên của tỉnh về đích xây dựng nông thôn mới. Xác định không dừng lại ở những thành tích đã đạt được, xã đã có nhiều nỗ lực nhằm giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt.

Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng cao

Ở xã vùng cao Thượng Nông (Na Hang) việc xây dựng nông thôn mới (NTM) còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng bằng quyết tâm và sự đồng thuận của nhân dân cùng ...

Nông thôn Lâm Bình 'thay áo mới'

Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều vùng quê nghèo khó của huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã thay da đổi thịt.

Khi lãnh đạo quyết liệt, dân đồng thuận

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Thịnh (Chiêm Hóa) đã thực sự mang lại những đổi thay trong mỗi gia đình. Từ sự lãnh đạo quyết liệt và ...

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Khắc ghi lời Bác dạy “Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta”, Chi hội nông dân thôn 17, xã Kim Phú (Yên Sơn) đã phát huy ...

Tâm sức của những cán bộ biệt phái

Khắc phục khó khăn, chủ động nghiên cứu, trau dồi kiến thức, bằng sự nhiệt huyết, các cán bộ được biệt phái về thành phố Tuyên Quang đã hỗ trợ đắc ...